Stilling:

Vikariat rådgiver (Institutt for kjemi)

Søknadsfrist 30. oktober 2018

Stillingens tilhørighet

Vikariatet som rådgiver er underlagt Institutt for kjemi, og dens primære funksjon er å være rådgiver for instituttet og for Hylleraas-senteret, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Norges forskningsråd. Vikariatet varer fram til 30.09.2019.

Institutt for kjemi har 27 fast vitenskapelig ansatte, 4 administrativt ansatte og 8 teknisk ansatte, samt et varierende antall stipendiater og postdoktorer som per i dag utgjør om lag 70 stillinger. Instituttet består av fem forskningsgrupper som leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i samarbeid med nasjonale og utenlandske partnere. Instituttet gir undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for ett bachelor- og ett mastergradsprogram. Instituttet er vertskap for for Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences (http://www.mn.uio.no/hylleraas), ett av Norges forskningsråds sentre for fremragende forskning, Nasjonalt Senter for Strukturbiologi (http://www.uit.no/norstruct), Senter for Bioinformatikk (https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=347053) og nasjonal forskerskole i biokatalyse, BioCat (https://site.uit.no/biocat/). I tillegg har instituttet egen lokal forskerskole (http://site.uit.no/phdchem/) som skal følge opp instituttets stipendiater.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver ved instituttet vil hovedarbeidsoppgavene være:

  • Lokal prosjektadministrasjon Hylleraas-senteret
  • Saksforberedelser og referater til Hylleraas relaterte styre- og forskermøter
  • Økonomioppfølging Hylleraas-senteret
  • Rapportering til NFR/EU på Hylleraas prosjekter
  • Tilsetningssaker, institutt og Hylleraas-senteret
  • Mottak og oppfølging av nytilsatte og gjester, institutt og Hylleraas-senteret
  • Lokal oppfølging reiseregninger, institutt og Hylleraas-senteret
  • Koordinering og administrasjon i forbindelse med møter/konferanser, institutt og Hylleraas-senteret
  • Annen administrativ støtte, institutt og Hylleraas-senteret

Rollen som rådgiver vil innebære svært varierte arbeidsoppgaver som det kreves at man løser selvstendig. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med instituttledelsen og faglig ledelse av Hylleraas senteret, samt administrasjon ved fakultetet.

Rådgiver må regne med å utføre andre administrative oppgaver etter behov. Endringer i arbeidsoppgaver og organisatorisk tilknytning kan påregnes i forbindelse med ADM2020-prosjektet, eller ved endret arbeidsdeling i administrasjonen ved instituttet eller fakultetet.

Kontorsjef er stillingsinnehaverens nærmeste overordnede.

Krav for ansettelse i stillingen

· relevant høyere utdanning på minimum mastergradsnivå

· relevant erfaring fra prosjektledelse eller lignende administrative oppgaver

· meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper som kreves i stillingen

· initiativ og selvstendighet

· løsningsorientert og fleksibel innstilling

· høy arbeidskapasitet, samt kunne håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver

· gode samarbeidsevner og evne til kommunikasjon og samhandling med mange ulike mennesker

· sørvisinnstilling og imøtekommenhet

· struktur i arbeidet og evne til å utvikle og innarbeide gode rutiner

· kunne medvirke til et godt arbeidsmiljø

Lønn

Lønn etter statens regulativ 1434 Rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Evaluering

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søkere vil bli bedømt på grunnlag av innsendt CV. Kvalifiserte kandidater vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil vektlegges.

Nærmere opplysninger ved:

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen