Stilling:

Tre-årig vikariat som rådgiver / seniorrådgiver (Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt)

Søknadsfrist 20. august 2018

Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) er universitetets enhet for samfunnskontakt. Senteret skal bidra til at universitetet blir en tydeligere aktør og samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv. Hovedoppgavene er å bistå universitetets ledelse og fagmiljøer med å utvikle samarbeid om utdanning og FoU med landsdelens arbeids- og næringsliv. SKA inngår i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, og har per i dag 13 stillinger med arbeidssted Tromsø, tre stillinger med arbeidssted i Finnmark og en stilling med arbeidssted i Nordland.

Ved SKA er det ledig et tre-årig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver.

Vi søker en medarbeider som kan ivareta oppgaver innen følgende områder:

  • Initiere og tilrettelegge for utdanningssamarbeid/evu mellom arbeids- og næringsliv og UiT sine fagmiljøer.
  • Arbeide med å videreutvikle eksisterende nettverk og kontaktflater mellom UiTs fagmiljø og arbeids- og næringslivet, herunder bransjeorganisasjoner, klynger og Peter F. Hjort-seminaret.
  • Bidra i sekretariatsfunksjoner ved SKA, som oppfølging av regionale samarbeidsavtaler og bidrag i utvalgsarbeid.

Vi søker etter en medarbeider med akademisk utdanning på høyere grads nivå. Kravet om høyere utdanning kan fravikes, dersom det kan vises til lang erfaring fra lignende arbeidsoppgaver.

God kjennskap til fagmiljøene ved UiT og interesse for arbeids- og næringslivets kompetansebehov er en forutsetning. Erfaring med utdanningssamarbeid og etter- og videreutdanning er ønskelig.

Den som tilsettes må være initiativrik og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Sterke analytiske evner og kapasitet til systematisk og effektivt arbeid er nødvendig. Det forventes at den som tilsettes er resultat- og utviklingsorientert, kan arbeide selvstendig og har stor gjennomføringsevne. Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til daglig leder ved Senter for karriere og arbeidsliv Inger-Ann Hanssen, epost [email protected], tlf. 77 64 55 14 / 917 41 363.

Stillingsinnhold og organisatorisk plassering kan endres over tid. Den som tilsettes, må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på: www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Web: www.uit.no

Søk på stillingen