Stilling:

Fast stilling som IT - kvalitetsrådgiver

Søknadsfrist 12. oktober 2018

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 4 300 ansatte og 16000 studenter. Avdeling for IT har rundt 140 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er for tiden i en omstillings- og moderniseringsprosess og skal starte opp et omfattende digitaliseringsprogram ved UiT kalt DigU. Programmet vil omfattet mange av avdelingens prosesser, deriblant også fastsetting av kvaliteten på tjenestene som avdelingen leverer til UiT. Les mer på: www.uit.no/ita.

Ønsker du å jobbe ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT innenfor IT-kvalitet har vi en ledig stilling som IT-kvalitetsrådgiver.

Ved UiT er IKT en viktig forutsetning for hele virksomheten. Forskning, utdanning og administrasjon er avhengig av stabile, velfungerende og tilpassende IT-tjenester. God kvalitet på leveransene er derfor viktig. For å ha kontroll på de ulike driftsprosessene er det behov for et system som på en systematisk måte bidrar til av Avdeling for IT leverer de tjenester som er bestemt til den ønskede kvaliteten og omfang. Stillingen skal jobbe i et team med IT-kvalitetssjef og flere IT-teknikere som arbeider innenfor fem prosess-team i avdelingen som er kontaktpunkt for IT-kvalitet og eventuelle brudd på disse.

Arbeidsoppgavene dine vil bl.a. være å:

 • implementere og utvikle UiTs IT-kvalitetssystem
 • delta i det kontinuerlige IT-kvalitetsarbeidet ved UiT og oppfølging av avvik innenfor IT-kvalitet
 • bidra til holdningsskapende arbeid innenfor IT-kvalitet og formidle IT-kvalitetsrelaterte krav

Vi ønsker fra deg:

 • høyere relevant utdanning
 • god forståelse for IT-kvalitet
 • kjennskap standarder/rammeverk som eksempelvis ITIL, NS 9000-serien
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert/ryddig og selvstendig måte å jobbe på
 • stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
 • praktisk tilnærming til arbeidsoppgavene

Vi kan tilby:

 • lønn etter kvalifikasjoner
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • faglig kompetanseheving og kurs
 • hyggelige kolleger og et godt arbeidsfellesskap

Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidssted UiT i Tromsø.

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Nina Smaadal tlf. 77 64 64 90 / 971 53 882 eller epost: [email protected].

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Søknader må sendes elektronisk via Jobbnorge.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen