Stilling:

To faste 100 % stillinger som innkjøpsrådgiver (Avdeling for organisasjon og økonomi)

Søknadsfrist 28. februar 2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK) er en avdeling i universitetsdirektørens stab, og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og innkjøp for hele UiT. Seksjonen innkjøpsrådgivere i fast 100 % stilling. Stillingene inngår i seksjonens faggruppe for innkjøp som er planlagt til 13 årsverk, og ledes av vår innkjøpssjef. Anskaffelser og kontraktforvaltning er faggruppens primæroppgaver.

Anskaffelser med verdi fra 100 000 NOK er fra 1.1.2019 innført som en av flere sentrale fellestjenester ved UiT. Faggruppen innkjøp er fortsatt under oppbygging, og skal styrkes med innkjøpere ved campus Tromsø. Vi søker etter jurister, økonomier, eller personer med relevant erfaring innen innkjøp.

Universitetet har et profesjonelt innkjøpsmiljø med høyt kvalifiserte innkjøpere. Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og å tilrettelegge for effektive anskaffelsesprosesser med høy kvalitet, samt god forvaltning av UiTs avtaleportefølje.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Deltagelse i anskaffelsesprosjekter
  • Bidra i videreutvikling av interne arbeidsprosesser
  • Rådgivning, opplæring og kvalitetssikring
  • Oppfølging av UiTs avtaleportefølje

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning, master i økonomi og administrasjon eller master i rettsvitenskap (jurist). Relevant erfaring med offentlige anskaffelser og gjennomføring av anbudsprosesser, kan kompensere for utdanningskravet. Også nyutdannede oppfordres til å søke.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner, er utadvendt og serviceinnstilt. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

  • relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen
  • personlige egenskaper og egnethet
  • forretningsmessig forståelse
  • evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer
  • gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ rådgiver (kode 1434). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Andre stillinskoder og vilkår kan vurderes ut fra kvalifikasjoner. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen