Stilling:

Rådgiver innen innkjøp / regnskap i fellesadministrasjon (Det helsevitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Vil du være med å styrke en av Tromsøs største organisasjoner?

I fellesadministrasjon, Seksjon for personal- og økonomitjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig opptil 4 rådgiverstillinger innen innkjøp /regnskap av tilsammen 23 stillinger. Vår visjon er «Vi bidrar» til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier.

ArbeidsoppgaverStillingens arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til bestillerrollen.

Bestilleren

 • oppretter en bestilling av vare og tjeneste i bestillingssystemet i dialog med behovshaver
 • utfører attestasjonskontroll
 • forespør/ innhenter tilbud
 • følger opp mangelfulle leveranser
 • gjennomfører varemottak
 • avviksbehandler inngående faktura
 • foretar anleggsregistrering
 • håndterer reklamasjoner
 • følger opp servicekontrakter og garanti samt avhending og kassasjon.

I tillegg vil bestilleren tillegges oppgaver som fakturamottaker, mottaker av repeterende faktura, og ha ansvar for lagerhold (hovedsakelig laboratorierekvisita og kjemikalier, fysisk varehåndtering og lagerregnskap). Det kan også være aktuelt å tillegge noen av stillingene regnskapsattestantrollen og arbeidet med utfaktureringer.

Stillingene må også ivareta øvrige oppgaver som tillegges seksjonen. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av fellestjenesten spesielt og fakultetet generelt. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Kvalifikasjonskrav

Rådgiver

 • Det kreves normalt høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelorgrad). Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring.

Hvis det ikke melder seg nok kvalifiserte søkere til stilling som rådgiver, vil det være aktuelt å vurdere søkere for stilling som:

Førstekonsulent

 • Det kreves høyere utdanning på bachelornivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.

Følgende krav gjelder for både rådgiver og førstekonsulent:

 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • For stilling som førstekonsulent er det ønskelig med relevant erfaring.
 • Erfaring fra offentlig virksomhet og gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til UBW On! eller andre tilsvarende økonomisystem

UiT gjennomfører nå en større omorganisering og nye enheter skal være operative fra 1.januar 2019. Vi søker derfor etter nye medarbeidere som vil være med å forme den nye fellestjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv og et kontinuerlig og systematisk fokus på forenklinger og forbedringer.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt.

Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon. Seksjonen håndterer et komplekst regelverk, og det er derfor nødvendig med analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi kan tilby

 • friskt og sosialt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter statens regulativ rådgiver kode 1434 (evt. førstekonsulent kode 1408)

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av vitnemål, karakterutskrifter og eventuelle attester (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Velkommen som søker!

Søk på stillingen