Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen etter- og videreutdanning (EVU)

Søknadsfrist: 20.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø er det ledig 100 % stilling som rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU). Tiltredelse snarest.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Kontaktperson:

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • redigering av instituttets nettsider knyttet til EVU
 • rekrutteringsarbeid og oppfølging av søkere
 • administrativt ansvar for anbudsprosesser
 • studieadministrative oppgaver
 • opptak og oppfølging av studenter
 • arbeid med kontrakter og budsjett for eksterne oppdrag
 • administrering og arrangering av samlinger
 • utarbeidelse av rapporter og statistikk

Andre oppgaver ved instituttet/fakultetet kan bli pålagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning, minimum mastergrad/hovedfag. Den som tilsettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og dessuten relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon med gode IKT-kunnskaper, særlig excel.

Vi ønsker deg som er god til å:

 • utvikle og innarbeide gode rutiner
 • arbeide selvstendig
 • holde deg oppdatert
 • ta tak i ting uoppfordret
 • forholde deg til mange ulike mennesker og arbeidsoppgaver
 • medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Vedkommende må kunne takle høyt arbeidstempo med mange ulike oppgaver. Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk på morsmålsnivå.

Om instituttet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) og har campus i Alta og Tromsø. Ved instituttet er det ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til videregående skole. Instituttet er sentral innen etter- og videreutdanning i Nord-Norge og utvikler og gir spesialtilpassede kompetansetilbud i samarbeid med private og offentlige oppdragsgivere.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Vil tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons- forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen