Stilling:

Rådgiver - rekruttering, 1-2 stillinger (Drivkraft i nord)

Søknadsfrist 24.02.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vær med å bygge noe nytt

Vi ønsker oss nye kollegaer som kan bidra i oppbygging av rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse, engasjement og erfaring fra rekrutterings- og rådgivningsarbeid.

Arbeidssted kan være Tromsø eller Narvik, du må oppgi hvilket arbeidssted som er aktuelt for deg.

Seksjon for rekruttering ivaretar rekrutteringstjenester for hele universitetet og er planlagt til 15 årsverk. Den er nyetablert og skal tilby rådgivningstjenester og ivareta saksbehandling i rekrutterings- og ansettelsessaker av alle type stillinger ved UiT.

Du får jobbe med

 • Saksbehandling av ansettelsessaker i nært samarbeid med ledere på alle nivå
 • Sekretariatsarbeid knyttet til UiTs ulike tilsettingsutvalg og -råd
 • Utviklingsoppgaver innen seksjonens fagområde
 • Forvaltning av lover- og regelverk knyttet til ansettelse i ulike type stillinger
 • Være en aktiv støttespiller og utøve rådgivning til UiTs ledere innen rekrutteringsområdet
 • Delta i intervju- og utvelgelsesprosesser
 • Arbeid med merkevarebygging (employer branding)

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på masternivå, gjerne innen organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller juridiske fag.

Vi ønsker at du har relevant erfaring, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller statlig virksomhet og evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer. Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk.

Vi legger vekt på personlig egnethet og det er en forutsetning at du både kan arbeide i team og selvstendig. Du må være strukturert og løsningsorientering og med gode samarbeidsevner. Vi ønsker oss deg som er serviceinnstilt og har evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

Om Rekrutteringstjenesten

Seksjon for rekruttering er en del av Avdeling for organisasjon og økonomi som er en avdeling i universitetsadministrasjonen, og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren.

Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Vi tilbyr

 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger
 • lønn etter statens regulativ rådgiver kode 1434

Kontakt

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ rådgiver (kode 1434).

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen