Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver - Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Søknadsfrist: 16.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som rådgiver. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) og vil være knyttet til instituttets studieadministrasjon.

AMB samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og Nibio om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Fagområde/arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde vil være knyttet til instituttets studieadministrasjon, med daglig drift av studieprogrammer i biologi. Viktige arbeidsoppgaver vil være generell studieforvaltning, som blant annet innebærer eksamensarbeid, undervisningsplanlegging, evaluering av studieprogram og emner, samt studieveiledning.

Arbeidsoppgavene krever en aktiv, selvstendig og utadrettet arbeidsform med mye studentkontakt og kontakt med faglig personale.

Som følge av omorganisering vil det kunne bli endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

  • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang og relevant arbeidserfaring.
  • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det vil videre bli lagt vekt på relevant studieadministrativ erfaring og det er ønskelig med erfaring i bruk av studieadministrative verktøy som FS, TP, Wiseflow og Canvas.

Personen vi søker må kunne arbeide selvstendig og effektivt, være fleksibel og ha svært gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanser med kontaktinformasjon

Informasjon

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen