Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Økonomirådgiver – fast stilling

Søknadsfrist: 02.05.2019

Om stillingen

Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK) er en avdeling i universitetsdirektørens stab, og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 22 ansatte som ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og innkjøp for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell og god lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene, samt utvikle beste praksis gjennom effektive og standardiserte prosesser.

Det er nå ledig stilling som økonomirådgiver/controller i fast 100 % stilling ved campus Tromsø. Stillingene inngår i seksjonens budsjett- og økonomigruppe, som ledes av seksjonsleder.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til økonomistyring og økonomiforvaltning på avdelings- og institusjonsnivå, og omfatter både statlig bevilgning og eksternt finansierte prosjekter. Sentral oppgaver vil være:

 • Budsjett- og analysearbeid
 • Controlleroppgaver
 • Utviklingsoppgaver
 • Eierskapsforvaltning

I tillegg til å ivareta disse oppgavene på institusjonsnivå, bistår vi budsjettenhetene med økonomistyring og kostnadskontroll, utarbeide og følge opp budsjetter, foreta økonomisk analyse og saksbehandling innenfor økonomiområdet. Arbeidsområde kan endres innenfor avdelingens arbeidsfelt, og andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Geir Sørensen

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Siviløkonom eller tilsvarende. Vi oppfordrer nyutdannede økonomer å søke. Det er også mulig for studenter med avsluttende eksamen våren 2019 å søke på stillingen.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen.
 • God forretningsmessig forståelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Evne og interesse for bruk av digitale verktøy, som Excel og andre Office applikasjoer

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt økonomimiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen