Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Juridisk rådgiver – Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet er det ledig 100 % fast stilling som juridisk rådgiver.

Det juridiske fakultet har 15 ansatte i administrative stillinger, ca 60 ansatte i vitenskapelige stillinger, og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative serviceenheter.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Disse er pr nå Stabs- og forskningsseksjon og studieseksjon, men dette kan bli justert i tråd med øvrig organisering ved UiT. Enhetene har ansvar for å yte service innenfor sine ansvarsområder.

Du får jobbe med

 • Juridisk saksbehandling tilknyttet fakultetets studieportefølje
 • Analyse- og utredningsarbeid
 • Forvaltning av regelverk, og utvikling av retningslinjer og forskriftsverk
 • Studiekvalitetsarbeid
 • Studieplanarbeid
 • Kvalifikasjonsrammeverk
 • Administrativt ansvar for masteravhandlinger
 • Etter- og videreutdanning
 • Stillingen innebærer også ett tett samarbeid med fagmiljø, studenter, eksterne samfunnsaktører, i tillegg til øvrige enheter ved UiT

UiT Norges arktiske universitet er inne i en endringsprosess i organisasjonsstrukturen. Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må dermed påregnes ved behov eller ved endringer i organisasjonen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Kirsti Anderssen, tlf 77 64 41 96, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i rettsvitenskap (Cand.jur/master i rettsvitenskap)
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stillingen stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet, samtidig som fleksibilitet og evne til samarbeid er nødvendige egenskaper.
 • Gode kommunikasjonsevner og analytiske evner

Vi ønsker en person som:

 • Er selvstendig, effektiv, strukturert, utviklings- og løsningsorientert
 • Har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Har handlekraft og gjennomføringsevne
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har høy motivasjon og interesse for jobben
 • Evner å holde oversikt over mengde av informasjon, og samtidig ivareta detaljene.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til de områder som stillingen skal administrere, herunder juridisk saksbehandling. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Interessante og utviklende oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen