Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 19.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Vil du jobbe for helseforskning i Nord? Er du lærevillig og har stor arbeidskapasitet?

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet!

I Prosjektkontoret ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tilsetting med arbeidssted Tromsø. Prosjektkontorets primære ansvarsområde er å tilby administrativ støtte til vitenskapelige ansatte med søknader om ekstern finansiering og prosjektforvaltning, samt gi lederstøtte til fakultets- og instituttledelse.

Prosjektkontoret har ansvar for den administrative støtten til all eksternfinansiert prosjektaktivitet ved fakultetet. Dette inkluderer søknadsstøtte, budsjettering, prosjektoppstart, prosjektdrift og rapportering. I tillegg til statens økonomiregulering og finansieringskildenes regler, har spesielt helseforskningsloven og personopplysningsloven stort innflytelse på prosjektoppfølgingen ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering og prosjektkontoret er et viktig ledd i å nå dette målet.

Som forskningsrådgiver vil du ha oppgaver innenfor prosjektstøtte (søknader, budsjett, drift, rapportering). Du vil gi råd til forskere, instituttene og fakultetsledelsen i samtlige spørsmål innenfor forskningsadministrasjon. Andre oppgaver vil måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdannelse, minimum bachelorgrad, fortrinnsvis mastergrad, innen økonomi
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse:

 • Erfaring med prosjektkoordinering, prosjektregnskap og rapportering
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og/eller EU
 • Erfaring med budsjett og økonomi
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer

Personlige egenskaper vi søker:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Lærevillig
 • Serviceinnstilt

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Faggruppeleder for Prosjektkontoret Stian Røberg, [email protected], 77 64 56 88 eller
 • Nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen, [email protected], 77 62 31 81

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen