Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som rådgiver tilknyttet stab ved Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 12.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig en fast stilling (100%) som rådgiver i instituttets stab.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet driver forskning innen blant annet epidemiologi, helsetjenesteforskning og allmennmedisin. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor- og masterstudiet i ernæring.

Ved instituttet arbeider til sammen om lag 220 ansatte, hvorav ca 40 teknisk/administrative stillinger.

Stillingen vil inngå i instituttets administrative stab, og skal primært utføre lederstøtte for kontorsjef og instituttleder. Staben består av 3 personer (kontorsjef, stabsfunksjon forskning og stabsfunksjon undervisning og personal). I forbindelse med at en av våre ansatte har gått over i en annen stilling, er stabsfunksjonen knyttet til utdanning og personal ledig. Arbeidssted vil være Tromsø.

Du får jobbe med

 • Personalforvaltning; deriblant ivareta instituttets arbeid knyttet til rekruttering og forlengelser av ansatte
 • Utdanning; deriblant oppfølging av instituttets undervisningsressurser og aktivitets-registreringssystem, samt bidra i undervisningsplanlegging
 • Saksbehandling og avtaleutforming innen personal og utdanning
 • HMS-arbeid
 • Sekretærfunksjon for råd/utvalg
 • Økonomiforvaltning utdanning
 • Utvikling og oppdatering av instituttets nettsider

I arbeidsoppgavene ligger koordinering av instituttets aktivitet opp mot øvrige administrative fellestjenester, og det forventes at den som tilsettes initierer og driver frem forenkling og standardisering av arbeidsprosesser.

Den som ansettes vil være en viktig støttespiller for instituttleder og kontorsjef i instituttets daglige drift. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

I samarbeid med de øvrige administrative ansatte ved instituttet, vil den som ansettes også måtte bidra i øvrige administrative oppgaver ved behov. Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en person som har gjennomføringskraft/-evne, er løsningsorientert og fleksibel. Du må kunne arbeide strukturert og nøyaktig, være selvstendig og ha evne til samarbeid. Av hensyn til utviklings- og koordineringsfunksjonen som ligger i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik og oppsøkende, er serviceorientert, og har evne til å holde oversikt over mange prosesser samtidig. Du må se viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Motivasjon, interesse og personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Utdanningskrav/spesifikke krav:

Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå med administrasjon og ledelse, jus eller HR i fagkretsen. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis innenfor stillingens arbeidsområde, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.

Fordel for ansettelse:

Det vil bli lagt vekt på saksbehandler-/administrativ erfaring innen personal og utdanning primært fra universitets- og høyskolesektoren. Det er også en fordel at den som ansettes har erfaring fra ulike dataverktøy som PAGA, FS (felles studentsystem), Ephorte, Excel og MS Office 365, selv om opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

- søknadsbrev

- elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

- 2-3 referanser med kontaktinformasjon

- vitnemål og attester

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen