Stilling:

Fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjon

Søknadsfrist 03.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT - drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi


NT-fakultetet har ca. 430 ansatte, 1160 studenter og en omsetning på ca. 400 mill. kr. Fakultetet har 6 institutt og en administrasjon. Foruten forskning og utdanning i naturvitenskapelige og teknologiske fag, rettes aktivitetene mot klima, miljø og energi, og andre samfunnsrelevante temaer.

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet) er det ledig en fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjon. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er knyttet til seksjon for forskning utdanning og formidling (FUF) i fakultetsadministrasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Generell utdanningsadministrasjon herunder høringer, saksbehandling og klagebehandling
 • Gradsforvaltning og vitnemålsproduksjon
 • Analyse- og utviklingsarbeid innenfor utdanningsområdet
 • Sekretærfunksjon for studieutvalget
 • Kvalitetssikre og gjøre tilgjengelig utdanningsinformasjon på fakultetets nettsider, infoskjermer og sosiale medier
 • Kontaktperson for Canvas og ansvar for Request Tracker (RT)
 • Rekvirere tilgang til bygg og rom for studenter
 • Praktisk tilrettelegging for utdanningssamarbeid med UNIS

Andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder må også påregnes.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på mastergradsnivå fortrinnsvis innen realfag eller teknologi, og svært gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Bachelorgrad og relevant administrativ erfaring kan erstatte kravet om utdanning på mastergradsnivå. Dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Relevant erfaring innenfor utdanningsadministrasjon og i bruk av administrative systemer som FS, Canvas, ePhorte og RT vil bli vektlagt. Erfaring fra utvalgsarbeid er en fordel.

Det er ønskelig at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, er analytisk og har gode samarbeidsevner. God arbeidskapasitet, serviceinnstilling, og evne til fleksibilitet er også en fordel. Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.

Lønn etter Statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.

Slik søker du på stillingen

Søknaden må inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Referanser

Dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Seksjonsleder Tore Guneriussen

Nestleder Cecile Andreassen

Andre opplysninger

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen