Stilling:

Fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver knyttet til befolkningsundersøkelsene

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin (ISM), er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. Stillingen er knyttet til befolkningsundersøkelsene ved ISM og er forankret i EUTRO kjernefasilitet.

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Instituttet har rundt 200 ansatte. Arbeidsoppgavene i stillingen vil i hovedsak være knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Befolkningsundersøkelser i Nord er en strategisk satsing ved UiT som involverer flere av ISMs befolkningsundersøkelser. ISM står overfor store utfordringer når det gjelder harmonisering, koordinering og logistikk rundt tilrettelegging for nye innsamlinger. Den nye personvernforordringen (GDPR) gir også utfordringer med hensyn til innsamling og bruk av data fra befolkningsundersøkelsene. Vi har i dag både høy vitenskapelig og IT-teknisk kompetanse på befolkningsundersøkelser, men mangler den administrative kompetansen innen logistikk og koordinering, samt kapasiteten til å bistå inn i arbeidet med harmonisering av begreper og innhold i undersøkelser, og utprøving og testing av nye tilpasninger. Vi ønsker også at stillingen skal bidra inn i operasjonalisering av GDPR, samt logistikk og planlegging av nye innsamlinger i instituttets befolkningsundersøkelser. Konkret vil dette de nærmeste årene bety arbeid med SAMINOR og Finnmarksundersøkelsen. Kontorsjef ved ISM er nærmeste leder.

Stillingens ansvarsområde

Stillingsinnehaver har en viktig rolle i samhandlingen mellom forskerne og den IT-tekniske plattformen EUTRO, og vil samarbeide tett med ledere og forskere i de store befolkningsundersøkelsene forankret på ISM, som Tromsøundersøkelsen, SAMINOR, Finnmarksundersøkelsen og Kvinner og kreft.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen:

  • Fasilitere, koordinere og realisere arbeid rundt harmonisering av begreper og innhold i datasett fra de ulike befolkningsundersøkelsene
  • Bidra i operasjonalisering av nye GDPR-krav i saksbehandlingsrutiner, kontrakter og avtaler
  • Utvikle logistikksystemer og kvalitetssystemer for planlegging og gjennomføring av datainnsamlinger
  • Ivareta koordinering og logistikk rundt initiering og planlegging av innsamling av data gjennom ulike befolkningsundersøkelser
  • Gi råd og bistand til aktuelle prosjektorganisasjoner ved gjennomføring av nye innsamlinger
  • Bistå i utvikling av nye oppfølgingssystemer, gjennom utarbeidelse av krav-spesifikasjoner, utprøving og testing.

Stillingsinnehaver må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en serviceinnstilt og løsningsorientert kollega, som kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljø, og som evner å se sammenhenger i et overordnet perspektiv. Du må ha gjennomføringskraft, være utviklingsorientert og ha evne til analytisk og systematisk tekning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere bør ha utdanning på minimum bachelornivå i kombinasjon med erfaring fra prosjektadministrasjon, administrasjon av forskningsprosjekter og/eller befolkningsundersøkelser. Erfaring fra utviklings- og systematisk arbeid innen logistikk eller kvalitetssystemer er en klar fordel. Det kreves gode kunnskaper i bruk av Excel og SPSS, eller tilsvarende verktøy. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Videre er det en fordel med kjennskap til lovverket rundt personvern i forskningsprosjekter, Helseforskningsloven og Helseregisterloven med forskrift for samtykkebaserte helseregistre. Kjennskap til universitetssystemet og aktuelle administrative verktøy som EUTRO, ePhorte og Agresso er også en fordel.

Arbeidsvilkår

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et godt og sosialt tverrfaglig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode utviklingsmuligheter.

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet

kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen