Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som personalrådgiver ved Seksjon for personal og organisasjon, fellestjenesten lønn og personal

Søknadsfrist: 19.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Vil du styrke en av Tromsøs største organisasjoner?

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra i oppbygging av fellestjenesten lønn og personal ved UiT, og som har interesse og engasjement for personalarbeid og kontinuerlig forbedring. Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et spennende fagmiljø som er under etablering.

Ved Avdeling for personal og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver som skal jobbe innenfor personalområdet. Stillingen er organisatorisk plassert i den nyetablerte fellestjenesten lønn og personal, og arbeidssted vil være ved UiT i Tromsø. Fellestjenesten består av 19 årsverk og leverer tjenester innenfor lønns- og personalområdet til hele UiT.

Mer om stillingen

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider som ønsker å bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:

 • saksbehandling til tilsettingsråd- og –utvalg, fortrinnsvis forlengelse av midlertidige stillinger
 • attestasjon av fastlønn
 • saksbehandling i forbindelse med opphør av midlertid stilling og ved ansattes oppsigelser
 • saksbehandling av permisjoner
 • opprykk i vitenskapelige stillinger
 • veiledning og rådgivning til ansatte
 • lederstøtte
 • andre oppgaver som faller inn under personalforvaltning

Administrasjonen ved UiT er i omstilling, og det må påregnes endringer innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde. Fellestjenesten har også ansvar for blant annet utvikling av fagområdet og informasjon på våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne med organisasjonsutvikling, administrasjon eller jus i fagkretsen.Bachelorgrad i kombinasjon med relevant arbeidserfaring kan vurderes. Vi ønsker at du har relevant saksbehandlererfaring, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller statlig virksomhet. Den som tilsettes må ha evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Du bør ha evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer. Vi legger vekt på personlig egnethet, og det er en forutsetning at du kan arbeide både i team og selvstendig.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med både egen seksjon og andre deler av organisasjonen. Det legges vekt på at du er serviceinnstilt, har evne til å jobbe strukturert og fleksibelt samt har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Faggruppen håndterer et komplekst regelverk, og det er derfor nødvendig med evne til forvaltning av regelverket samt å møte brukerne med kompetanse. Du bør ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene og fokus på god kvalitet. Samtidig skal behovet for effektivitet og nøyaktighet ivaretas.

Vi kan tilby

 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Faggruppeleder er stillingens nærmeste overordnede.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift attester
 • referanser med kontaktinformasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Kristine Stangeland Olsen, tlf. 77 64 46 24 eller e-post [email protected]

Generelt

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet. UiT er et flercampus breddeuniversitet med hovedcampuser i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte. Avdeling for organisasjon og økonomi er en av fire avdelinger i fellesadministrasjonen ved UiT. Avdelingen er organisert i fire seksjoner pluss en stabsenhet.Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen