LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

To rådgivere tilknyttet nettstedet Reaidu

Søknadsfrist: 22.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Senter for samiske studier er det ledig inntil to midlertidige kortidsengasjement som rådgiver i tilknytning til nettstedet Reaidu, høsten 2022. Reaidu er en læringsressurs om samisk samfunn, historie og kultur. Det er utviklet særlig til bruk i lærerutdanningene ved UiT, men er seinere tilpasset for bruk også i helse- og sosialfagene. Reaidu er under kontinuerlig utvikling og de som tilsettes skal ivareta oppgaver av både faglig og teknisk karakter i den videre utviklinga av nettstedet.

Ansvaret for faglig innhold for nettstedet har Senter for samiske studier, men fagfolk ved hele UiT bidrar med tekster og annet innhold.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide skolerelevante tekster om samiske forhold til bruk på nettstedet
 • Redigere og formatere andres tekstbidrag, vedlikehold av eksisterende innhold
 • Generell digital publisering av relevant innhold (tekst, lyd og bilde)
 • Rekruttere innholdsprodusenter og følge opp avtaler med disse

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Hildegunn Bruland:

eller

Professor Torjer A. Olsen:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå. Det er en forutsetning at søker har gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk om temaer knyttet til samiske forhold. Kunnskap, muntlig eller skriftlig, i ett eller flere av de samiske språkene er ikke et krav, men vil telle positivt i vurderinga av søkerne. En av de som tilsettes forventes å ha erfaring med publisering på nett og bruk av relevante nettverktøy for f.eks bildebehandling. For begge stillingene er det krav om gode IT-kunnskaper.

Personlig egnethet for stillingene vil bli vektlagt. Vi søker etter personer som har evne til å arbeide både selvstendig og i team, har gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon på ulike nivå, som er ryddig, strukturert og nøyaktig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS