Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Strategisk rådgiver for rektor

Søknadsfrist: 24.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en person som kan vise til solid erfaring i strategisk arbeid, politikk og kommunikasjon. Den strategiske rådgiveren skal arbeide tett med rektor for å styrke universitetets posisjon nasjonalt og i arktis og med gjennomføringen av universitetets strategi Drivkraft i Nord. I stillingen ligger det også oppgaver knyttet til rektors arbeid med å styrke universitetets posisjon overfor lokale/regionale politiske beslutningstakere, samt å styrke nettverket av samarbeidspartnere i instituttsektoren, næringsliv, universitets- og høgskolesektoren og samfunnet ellers. Strategisk rådgiver koordinerer sitt arbeid med seksjon for kommunikasjon. Rådgiveren inngår i stab hos rektor og direktør, og rapporterer til rektor.

Arbeidet innebærer hovedsakelig:

 • Bistå rektor i det strategiske kommunikasjonsarbeidet
 • Utforme budskap som formidles i taler, presentasjoner og kronikker
 • Opprettholde og utvikle rektors strategiske nettverk og posisjon

Stillingen vil innebære noe reiseaktivitet.

Kontakt

Nærmere opplysninger kan gis av

 • rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752 eller
 • rektor ved UiT Norges arktiske universitet Anne Husebekk, tlf. 481 41 286.

Kvalifikasjoner

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Det kreves normalt utdanning fra universitet eller høgskole av høyere grad(eksempelvis innen journalistikk, kommunikasjon, språkvitenskap, statsvitenskap, samfunnsplanlegging)
 • Erfaring med strategisk rådgivning
 • Interesse for politikk og samfunn – særlig om nordlige forhold
 • Innsikt i politiske strukturer og beslutningsprosesser på lokalt og nasjonalt nivå
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Skriftlig kommunikasjonsevne skal dokumenteres ved å legge ved eksempler på kronikker, taler eller lignende
 • Særlige personlige egenskaper knyttet til:
  • å kommunisere
  • å danne nettverk med strategiske aktører
  • å arbeide selvstendig og organisert

Du bør ha:

 • Interesse for politiske strukturer og beslutningsprosesser på internasjonal nivå
 • Nettverk innenfor strategisk viktige aktører
 • Erfaring med strategisk kommunikasjon inn mot sentral ledelse i større virksomheter

Vi kan tilby

 • Et stort spenn av tverrfaglige aktiviteter
 • Et spennende og krevende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Snarlig tiltredelse

Lønn etter avtale i kode 1364 seniorrådgiver (statens regulativ). Fra bruttolønn trekkes lovfestet pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Dokumentasjon på språkferdigheter og kommunikasjonsevne (skriftlig)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen