Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver tilknyttet befolkningsundersøkelsene - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 08.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver for snarlig tiltredelse. Stillingen er primært tilknyttet Kvinner og Kreft-studien.

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning og Arbeidshelse. Instituttet har rundt 200 ansatte. Instituttet er vertskap for 4 ulike befolkningsundersøkelser; Tromsøundersøkelsen, SAMINOR, Fit Futures og Kvinner og Kreft-studien. Arbeidsoppgavene i stillingen vil primært være knyttet til Kvinner og Kreft/NOWAC.

Kvinner og kreft, eller The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC) er en norsk, populasjonsbasert kohortstudie primært basert på informasjon fra spørreskjema. Hovedfokus i studien er å undersøke sammenhenger mellom kvinners livsstil og kreft og kreftutvikling, men materialet gir også anledning til å studere mange andre problemstillinger knyttet til kvinners livsstil og helse. Studien har data fra nær 172 000 kvinner. Av disse har 50 000 også bidratt med blodprøver til plasmakonsentrasjonsmåling av ulike markører for risikofaktorer og sykdom. Blodprøvene muliggjør også analyser av genuttrykket, det vil si oversikt over hvilke gener som var aktivert/-inaktivert på blodprøvetidspunktet. Det er videre tatt vevsprøver fra normalt brystvev og brystkreftsvulster. De ulike datakildene, spesielt genuttrykk og brystvev fra friske kvinner, gjør studien unik i verdenssammenheng.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og utvikle forvaltningen (administrative rutiner og internkontroll) av innsamlede data i Kvinner og Kreft-studien i tråd med gjeldende regelverk
 • Koordinering av aktiviteter, råd og utvalg i Kvinner og Kreft studien
 • Svare på henvendelser fra deltakere og forskere
 • Lederstøtte
 • Saksbehandling om datautlevering og datahåndtering (NSD)
 • Samkjøring av rutiner på tvers av befolkningsundersøkelser

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Vi søker en serviceinnstilt og initiativrik teamarbeider med godt humør som liker å ta fatt på nye arbeids- og utviklingsoppgaver. Du må også være analytisk og arbeide systematisk, ha evne til å bidra i strategiske og overordnede prosesser, kunne initiere og gjennomføre tiltak. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Gode samarbeidsevner er avgjørende og personlig egnethet vil vektlegges.

Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå.

Det er nødvendig med relevant erfaring og saksbehandler-/administrativ erfaring vil bli vektlagt. Det er en fordel med kjennskap til universitetssektoren, samt erfaring fra ulike dataverktøy så som Eutro, Ephorte og FS. Det er også en fordel med kjennskap til helseforskningsloven og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Vi tilbyr

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø i et dynamisk og sammensveiset team
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS