Stilling:

FoU-rådgiver i Statped FoU

Frist: 23.08.2018

Det søkes etter to nye medarbeidere til FoU-avdelingen i Statped. Den ene stillingen har arbeidsplass i region midt i Trondheim og den andre i region nord i Bodø eller Tromsø.

Statped FoU er en nasjonal avdeling og skal fremme og koordinere den spesialpedagogiske forskningsinnsatsen i Statped. FoU-avdelingen skal bidra til kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning innen det spesialpedagogiske fagområdet. Forskningsinnsatsen skal spesielt rettes mot områder hvor den forskningsbaserte kunnskapen er mangelfull. Statped samarbeider med universitet og høyskoler, nasjonalt og internasjonalt.

FoU-avdelingen består av avdelingsdirektør, prosjektkoordinator og FoU-rådgivere med et særlig ansvar for oppfølging av en av Statpeds fire regioner og landsdekkende enheter. Medarbeiderne det søkes etter skal ha hovedansvar for kontakten mot region midt og region nord. De må ha særlig interesse for utvikling av FoU-prosjekter som har som målsetting å skape inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. Organisatorisk vil den som tilsettes være ansatt i FoU avdelingen. Stillingen er fast i Statped, men tilsettes på åremål i FoU-avdelingen for to år med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til måloppnåelse satt for Statped som nasjonal etat
 • Bidra til at strategi for FoU-arbeid i Statped implementeres
 • Veilede og følge opp Statpeds FoU-prosjekter og vitenskapelige publiseringer
 • Være regional kontaktpunkt mot universiteter og høgskoler
 • Bidra i samhandlingen med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • Bidra som medforsker/forsker i interne og eksterne prosjekt.
 • Bidra ved søknadsarbeid inn mot nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og finansieringsinstitusjoner
 • Utforme og følge opp anbud og avtale
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Forskerutdanning (PhD)
 • Særlig interesse for utdanningsforskning
 • Prosjekterfaring
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne - norsk og engelsk
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og UH-sektor
 • Veiledningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide og vet betydningen av å bygge gode relasjoner
 • Du er selvstendig, løsningsorientert og kvalitetsbevisst
 • Du er god til å drøfte og formidle vitenskapelige tema, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Du har evne til å mobilisere og er resultatorientert

Vi tilbyr

 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i Ltr. 64-71, p.t kr 565.500 - 646.700. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Lise Kristoffersen (Avdelingsdirektør FoU)

Telefon: 908 74 425