Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver for ledernettverk i Statped nord, regiondirektørens fagstab

Frist: 15.10.2018

Statped arbeider innenfor seks de fagområde; synsvansker, hørselsvansker, samansette lærevansker, språk- og talevansker, døvblindhet eller kombinerte sansetap og ervervet hjerneskade. For fire av disse fagområda er det ledernettverk samansett av avdelingsledere i fagavdelingene fra de fire regionene, en representant fra Statped læringsressurser og teknologi (SLoT), en kommunikasjonsrådgiver og en FoU-rådgiver. Hver ledernettverk blir ledet av en regiondirektør.

Hvert ledernettverk har ansvar for koordinering og samhandling på tvers av regioner og fagområde, og har ansvar for tjenesteutviklingen innen sitt fagområde i Statped. Ledernettverkene har også ansvar for samarbeidet med brukerorganisasjonene på sitt fagområde. Samt ansvar for utviklingen av det faglige innholdet på Statped.no og oppfølging av fagnettverkene på fagområdet. Ledernettverkene skal også gi innspill til forskings- og utviklingstema og bidra til fagutvikling i Statped. På forespørsel har ledernettverkene også ansvar for å gi faglig innspill til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Nye oppgaver kan også bli lagt til ledernettverkene.

De fire fagområdene som har ledernettverk er synsfeltet, hørselsfeltet, fagfeltet for samansette lærevansker og språk- og talefeltet.

Pr dato er ledernettverkene og fag tilhørende følgende regioner:

 • Sammensatte lærevansker - Statped midt
 • Språk og tale - Statped vest
 • Syn - Statped sørøst
 • Hørsel - Statped nord

Vi skal nå styrke ledernettverket gjennom å tilsette en rådgiver/seniorrådgiver som skal bistå nettverket med de ulike oppgavene og bidra til å ivareta den funksjonen som ledernettverket er sett til å ha i Statped.

Denne stillinga vert knytt til regiondirektøren sin stab.

Arbeidsoppgaver

 • Ta initiativ til, gjennomføre og følge opp ulike saker som er relevant for ledernettverket å arbeide med
 • Saksforberedelse til ledernettverket, faglig samarbeidsråd med brukarrepresentantene og andre relevante møtearena, samt sekretariatsfunksjon for disse møtearenaene
 • Gjennomføre større utredningsoppgaver sammen med andre på vegne av Statped
 • Bidra til å følge opp fagnettverkene på fagområdet
 • Bidra til at det vert identifisert relevante forskings- og utviklingstema på fagfeltet sammen med fagnettverka og FoU-rådgiver
 • Legge til rette for at Statped.no kontinuerlig blir faglig oppdatert, og at det faglige stoffet knyttet til fagfeltet hørsel blir gjort tilgjengelig på aktuelle måter
 • Bidra til å samordne og koordinere aktiviteter mellom ledernettverkene
 • Arbeidsoppgavene kan bli endret i samsvar med behovet til enhver tid.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå for eksempel innen spesialpedagogikk eller pedagogikk
 • Relevant erfaring fra opplæringssektoren eller lignende, gjerne erfaring fra stabsfunksjoner
 • God forståelse for rollen som stabsmedarbeider i en mellomstor organisasjon
 • Kunne se både helheten og detaljer
 • Kompetanse og erfaring med utviklingsarbeid, prosessarbeid og prosjektarbeid
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Interesse for digitale arbeidsmåter som Office 365, workplace, videomøte
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og ta initiativ
 • Fleksibilitet
 • Utviklingsorientert og resultatorientert, god på gjennomføring
 • God relasjonsbygger
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen blir lønnet løna som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55 - 68, tilsvarende kr 480.600 - 607.700 brutto pr år
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode høve for faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • lA-avtale

Sted

 • 9019 Tromsø
 • 0255 Oslo
 • 5231 Paradis
 • 7088 Heimdal
 • 8001 Bodø

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 15.10.2018

Web: www.statped.no

Kontakt: Kristin Fastvold (Regiondirektør)

Telefon: 412 91 232