Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen analyse av forsknings- og utdanningsvirksomhet

Søknadsfrist: 02.05.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er Norges fremste universitet innen arktisk forskning – i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne muligheter og den grenseløse vitenskapen. Vi befinner oss i en region med rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer; i en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Avdeling for forskning utdanning og formidling, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet har vi ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til statistikk og analyse av utdannings- og forskningsvirksomheten ved UiT. Du vil inngå i et dynamisk administrativt fagmiljø der du vil samarbeide tett med faglig og administrativ ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og spennende arbeidsmiljø. Du vil være med å utforme en spennende og nyopprettet stilling der du vil være en ressursperson med særskilt ansvar for å gi ledere og ansatte ved UiT informasjon og gode beslutningsgrunnlag for utvikling av kjernevirksomheten. Målsetningen er å videreutvikle støttefunksjoner og spisskompetanse innen statistikk og analyse ved UiT.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

 • Utarbeide og automatisere rapporteringen av nøkkeltall innen utdannings- og forskningsvirksomheten
 • Utføre analyser knyttet til seksjonens ansvarsområder
 • Utforske eksisterende og fremskaffe nye relevante data
 • Formidle resultater skriftlig og muntlig
 • Bistå i utredningsarbeid
 • Lede og delta i lokale og nasjonale prosjekter innenfor arbeidsområdet

Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. De som tilsettes må påregne og delta innenfor flere av seksjonens øvrige arbeids- og ansvarsområder. Personlig egenhet for stillingen vil derfor tillegges betydelig vekt.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Evne og lyst til å videreutvikle tjenestene og kompetansen innen statistikk og analyse av kjernevirksomheten ved UiT
 • Erfaring fra arbeid med databaser, tall og statistikk
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har en eller flere av følgende kompetanser/erfaring:

 • Erfaring fra arbeid med datavisualiseringsverktøy
 • God kjennskap til UH-sektoren generelt og til Felles studentsystem og Cristin spesielt
 • Relevant administrativ erfaring

Seksjonssjefen vil være nærmeste overordnede.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester (søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester)

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen