Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 12.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Vil du jobbe for Tromsøundersøkelsen og helseforskning i Nord? Er du lærevillig og har stor arbeidskapasitet?

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet!

I Seksjon for forskning, utdanning og formidling, campus Tromsø er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tilsetting. Seksjonen er en del av fakultetsadministrasjonen og yter service, rådgivning og støtte til fakultetsledelsen, instituttene og enkeltforskere. Den juridiske kompetansen er i stor grad etterspurt og vi søker etter en faglig dyktig og positiv kollega. Arbeidet vil være selvstendig og preget av utfordrende og varierte oppgaver. Du vil blant annet jobbe med personvern/GDPR, helseforskning og avtalerett. Stillingen vil være særskilt knyttet opp mot Tromsøundersøkelsen.

Som rådgiver/seniorrådgiver vil du gi råd til instituttene og fakultetsledelsen i samtlige juridiske spørsmål innenfor forskning.

Du vil blant annet få ansvar for:

 • Oppfølgning av forskning etter helseforskningsloven og personopplysningsloven
 • Utarbeide retningslinjer og rutiner innen helseforskning
 • Internrevisjon etter helseforskningsloven og personopplysningsloven
 • Håndtering av henvendelser knyttet til personvern/GDPR
 • Håndtering av henvendelser knyttet til utlevering av forskningsdata
 • Utarbeide, forhandle og følge opp databehandleravtaler og andre avtaler om forskningssamarbeid

Stillingen vil ha særlig ansvar for juridiske problemstillinger i Tromsøundersøkelsen og biobank, men vil også gi juridisk rådgivning i andre saker på fakultetet. Stillingen vil også være hovedkontakt i alle spørsmål som gjelder personvern/GDPR på fakultetet. Andre oppgaver vil måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Cand.jur./Master i rettsvitenskap
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen forskning, utdanning og/eller sykehus
 • Erfaring med internrevisjon og/eller internkontroll
 • Kjennskap til kontraktsrett, helseforskningsrett, personopplysningsrett/GDPR, informasjonssikkerhet og/eller forvaltningsrett
 • Gode kunnskaper innen IKT- systemer som for eksempel ePhorte

Personlige egenskaper vi søker:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Lærevillig

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønns-og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Generell informasjon

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen