Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver ved Avdeling for IT

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

IT-direktøren har en sentral rolle i ivaretagelsen av personvern og informasjonssikkerhet ved UiT. I den forbindelse lyses det ut en fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved Avdeling for IT.

Stillingen inngår i team som arbeider med personvern og informasjonssikkerhet. Den som tilsettes forventes å delta i nasjonal samhandling på området i UH-sektoren.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Avdeling for IT har rundt 130 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort IT-faglig område. Avdelingen er organisert i seks seksjoner; Grunntjenester, Systemutvikling og IT-arkitektur, Digitaliserte utdanningstjenester, Digitaliserte forskningstjenester, Brukernær IT-støtte og en IT-stab. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, IT-tjenester til utdanning og forskning, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte, systemutvikling og IT-arkitektur. IT-staben ivaretar tjenester innenfor informasjonssikkerhet, kvalitet, prosjektledelse, helhetlig systemforvaltning, økonomi, innkjøp og HR-tjenester. Les mer på uit.no/ita.

Du får jobbe med

 • Utøvelse av det daglige behandlingsansvaret for personopplysninger ved UiT
 • Håndtering av juridiske problemstillinger knyttet til bruk av IT-teknologi
 • Rådgivning og saksbehandling i informasjonssikkerhetssaker
 • Utforming og håndheving av rutiner og regelverk innenfor personvern og IT
 • Kontraktsarbeid tilknyttet IT-tjenester
 • Kurs, presentasjoner og foredrag i informasjons- og opplæringsøyemed

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en serviceinnstilt, strukturert, engasjert og framtidsrettet person med utdanning og relevant erfaring fra personvern, informasjonssikkerhet og arbeid med avtaleverk. Kjennskap til UiT som organisasjon og erfaring fra saksbehandling og IT-systemer som benyttes i UH-sektoren vil bli sett på som en fordel.

Den som tilsettes må ha master i rettsvitenskap (eller tilsvarende). Det legges vekt på en generell interesse for teknologi (særlig IT), og det vil være en fordel med noe erfaring og/eller utdanning innen området. Vi ønsker at den som tilsettes skal være utadvendt, serviceinnstilt og fleksibel, og like å arbeide i team sammen med andre. Videre være god til å kommunisere og formidle både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, være selvdreven, samt ha gode evner til samarbeid.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen