Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver tilknyttet stab ved Institutt for medisinsk biologi

Søknadsfrist: 12.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi (IMB), er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i instituttets stab.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet
er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak

IMB ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Ved instituttet arbeider til sammen om lag 180 ansatte, hvorav ca. 40 teknisk/administrative stillinger.

Stillingen inngår i instituttets administrative stab, og skal primært utføre lederstøtte for kontorsjef og instituttleder. Arbeidsoppgavene er primært lederstøtte knyttet til daglig drift og økonomiforvaltning, og i tillegg oppgaver og saksbehandling innen personalforvaltning, iverksettelse av handlingsplaner, HMS, instituttets nettsider, koordinering av instituttets aktivitet opp mot øvrige administrative fellestjenester, samt administrativ støtte for instituttets forskningsgrupper og fagenheter. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrende behov.

Den som ansettes vil være en viktig støttespiller for instituttleder og kontorsjef og stillingen innbyr til interessante og utviklende oppgaver innen fagutvikling, administrasjon og ledelse. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha evne til samarbeid. Av hensyn til utviklings- og koordineringsfunksjonen som ligger i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik og oppsøkende. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det kreves utdanning på masternivå innen relevante fagområder, gjerne innen økonomi, administrasjon og ledelse. Søkere med bachelorgrad som har lang og relevant praksis kan også vurderes.

Videre vil det bli lagt vekt på saksbehandlererfaring og administrativ erfaring innen økonomi og administrasjon. Det er også en fordel at den som ansettes har erfaring med ulike administrative dataverktøy.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Arbeidsvilkår

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Søk på stillingen