LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver / rådgiver ved Faggruppe for utdanningskvalitet

Søknadsfrist: 14.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning utdannig og forvaltning / Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning utdanning og formidling, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet har vi ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til drift og videreutvikling av UiTs statistikkportal (dette er vår portal for lederstøtte og tilgang til aktuell statistikk og resultater), koordinering av UiTs analyseteam, samt prosjektlederansvar for implementering av nytt system for studentevaluering. Du vil inngå i et dynamisk administrativt fagmiljø der du vil samarbeide tett med faglig og administrativ ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og spennende arbeidsmiljø. Du vil være med å utforme en spennende stilling der du vil være en ressursperson med særskilt ansvar for å utvikle ledelsesinformasjon og bidra til samarbeid innenfor statistikkområdet på tvers av avdelinger. Videre vil du ha ansvaret for å etablere et godt og effektivt system for studentevalueringer.

Du får jobbe med:

 • Videreutvikle rapporter og innhold i statistikkportalen innenfor utdanningsfeltet, forskning og innovasjon
 • Sørge for at rapportene er kjent og brukes i organisasjonen
 • Drive kompetansehevende tiltak for andre brukere av Tableau ved UiT generelt, og i fellesadministrasjonen spesielt
 • Koordinere arbeidet i UiTs statistikkteam
 • Ta prosjektet med innføring av digitalt system for studentevaluering fra prosjekt til drift og etablere en driftsorganisasjon for evalueringssystemet ved UiT
 • Være UiTs superbruker og systemansvarlig for det digitale evalueringssystemet
 • Være en ressursperson i utviklingen av gode evalueringspraksiser ved UiT

Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. De som tilsettes må regne med og delta innenfor flere av seksjonens øvrige arbeids- og ansvarsområder. Personlig egenhet for stillingen vil derfor tillegges betydelig vekt.

Seksjonssjefen vil være nærmeste overordnede.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

faggruppeleder Øyvind H. Mikalsen

eller seksjonsleder Pål Vegar Storeheier:

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Evne og lyst til å videreutvikle tjenestene og kompetansen innen statistikk, analyse og evaluering
 • Erfaring fra arbeid med datavisualiseringsverktøy
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter i høyere utdanning

Det er en fordel om du har:

 • Grunnleggende ferdigheter i SQL og god kjennskap til Felles studentsystem
 • Erfaring med evaluering og evalueringsmetoder

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på at du er motivert og personlige egne for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS