Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Digital partner ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Søknadsfrist: 02.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) er det ledig en 100% stilling som Digital partner (rådgiver/seniorrådgiver). Stillingen er nyopprettet for prøveperiode med formål om tettere samhandling mellom fagmiljø og enheter ved UiT. Stillingen er midlertidig i 2 år fra 1.12.2020 og inngår i et samarbeid med Avdeling for IT (ITA).

HelPed representerer en infrastruktur ved det helsevitenskapelige fakultet for å utvikle undervisning og utdanningskvalitet. HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte, veiledning, og målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling.

I samarbeid med instituttene skal HelPed legge til rette for utvikling av:

 • studentaktiviserende-, digitale- og tverrfaglige- læringsformer
 • innovative og læringsfremmende vurderingsformer
 • systematisk undervisningsevaluering
 • prosjekter og aktiviteter

HelPed skal være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom formidling av ny kunnskap om kvalitet i utdanning, læring og kulturendring.

Moderne teknologi bidrar til utvikling og endring i samfunns- og arbeidsliv lokalt, nasjonalt og globalt. Helsefak skal tilby studier som tilrettelegger for fremtidens kompetansebehov. HelPed arbeider systematisk for å bistå fagmiljøene med kompetanseutvikling slik at undervisning og læring holder høy kvalitet fasilitert av digitale verktøy.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som digital partner har arbeidssted i Tromsø. Som digital partner vil du være ansatt i HelPed samtidig som du har tett samarbeid med IT-avdelingen, andre digitale partnere ved UiT og vitenskapelig ansatte ved Helsefak.

Den som ansettes i stillingen vil:

 • inngå i fakultetets digitale læringsteam
 • inngå i Avdeling for IT sin faggruppe for digitalt læringsmiljø
 • delta i team med digitale partnere ved UiT

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • bidra til anvendelse av og tilrettelegging for bruk av teknologi i undervisning og læring ved Helsefak og UiT
 • bidra med prosjektstøtte til digitale prosjektaktiviteter ved HelPed/Helsefak
 • bidra med veiledning og kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte ved Helsefak
 • bidra til å etablere og organisere en digital læringslab ved Helsefak
 • innhente behov, prøve ut og vurdere nye digitale verktøy og løsninger
 • bidra til å styrke digitalt samarbeid mellom fagmiljøene på fakultetet, ITA og andre enheter ved UiT
 • bidra i nasjonale prosjekter og aktiviteter tilknyttet digitale utdanningstjenester
 • formidle kunnskaper og dele erfaringer via workhops, webinarer

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stilling som digital partner kreves det høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad, med teknisk-/digital basiskompetanse som fag- og kompetanseområde. Det kreves i tillegg relevant erfaring. Grunnleggende forståelse og interesse for bruk av IT som verktøy i undervisning (digital pedagogisk forståelse) vil bli vektlagt.

Søkere må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper vi søker

 • Gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • «Service minded» og utadvendt med god gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver
 • Løsningsorientert fokus
 • Strukturert og tydelig
 • Ta tak i oppgaver uoppfordret
 • Evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem
 • Positiv og engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og hyggelig fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. For spesielt kvalifiserte søkere kan avlønning i kode 1364 seniorrådgiver vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS