Stilling:

Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 28.10.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Ønsker du å jobbe med regnskap i SSB?

I Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring er det ledig stilling som seniorrådgiver knyttet til regnskap.

Seksjonen består av ti medarbeidere og har ansvar for de sentrale styringsfunksjoner i SSB, herunder virksomhetstyring, økonomistyring og regnskap for hele virksomheten. SSB har en omfattende oppdragsvirksomhet som innbefatter stor grad av utfakturering av tjenester.

Stillingen vil omfatte hovedansvar for alle regnskapstjenester. Arbeidsoppgavene vil omfatte rapportering internt og eksternt, dialog med leverandør av regnskapstjenester, dialog med og leveranser til Riksrevisjonen. Ansvar for vedlikehold og utvikling av rutiner og regelverk på området, samt faglig rådgivning.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig hovedansvar for regnskapsområdet
 • Rapportering internt og eksternt, inklusive årsregnskap til Finansdepartementet
 • Dialog og rapportering til Riksrevisjonen
 • Utvikling av fagområdet, herunder vedlikehold og videreutvikling av rutiner og retningslinjer
 • Faglig ressursperson og rådgiver på regnskapsområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå, for eksempel innen regnskap, økonomi eller revisjon
 • Minimum 3 års erfaring fra statlig regnskapsarbeid
 • God kunnskap og erfaring fra bruk av statlige regnskapsstandarder
 • Erfaring fra revisjonsarbeid er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanningsretning

 • Siviløkonomi
 • Økonomi
 • Regnskap

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ha analytiske egenskaper
 • Være en god prosessdriver og vise initiativ til å løse utfordringer
 • Dyktig på å skape gode relasjoner til medarbeidere på alle nivåer
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Egenskaper som strukturert og systematisk vil være en fordel i denne jobben

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) kr 607 700 - 695 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1338

Søk på stillingen

Kontaktinfo: Bjørnar Gundersen (Administrasjonsdirektør), (+47) 92 40 60 56