Stilling:

Rådgivere / seniorrådgivere i fagavdeling sammensatte lærevansker

Frist: 28.10.2018

Avdelingene for sammensatte lærevansker (SLV) i sør øst, lokalisert i Oslo, Gjøvik og i Kristiansand har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med store sammensatte lærevansker i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/fylkeskommunen.

Avdeling SLV Oslo har nå behov for to medarbeidere med ulik faglig spisskompetanse og fordypning innen områdene:

 • Nevrobiologiske lære- og atferdsvansker (Tourettes syndrom, ADHD, OCD, søvnvansker og skolefravær)
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og utviklingshemming
 • Annen spisskompetanse innen området

Vi søker de rette fagpersonene som ønsker å bli med og videreutvikle, og jobbe med interessante faglige utfordringer sammen med motiverte kollegaer. Brenner du for faget og har en spisskompetanse du ønsker å utvikle er dette jobben for deg. Du får mulighet til å bidra til at barn, unge og voksne med sammensatte vansker kan få en bedre barnehage- og skolehverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging/utredning og rådgivning/veiledning på individ og systemnivå
 • Utviklingsarbeid i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner og UH sektor
 • Informasjonsspredning
 • Sørge for kompetanseoverføring til aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner
 • Bidra til kompetansespredning i form av foredrag, kurs, konferanser, fagartikkelproduksjon, digitale læringsressurser m.m
 • Samarbeide i prosjekter med aktuelle faginstanser som UH sektor (universitet og høyskole), helseinstitusjoner og NAV
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens og Statped sitt ansvarsområde ved behov
 • Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning: mastergrad/hovedfag/embetseksamen/ innen psykologi, spesialpedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende
 • Fordypning og erfaring innen avdelingens spesifikke fagfelt og områder er nødvendig
 • Praksiserfaring fra fagfelt og kan vise til dokumenterbare resultater
 • Erfaring med å lede prosesser/prosjekter
 • Du kan vise til høy gjennomføringsevne
 • Systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Erfaring fra PP-tjenesten eller BUP er en fordel
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • Ettertraktet spisskompetanse

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk og har evne til å arbeide selvstendig
 • God til å samarbeide og du må like å jobbe i team og bygge nettverk
 • Fleksibel og pragmatisk
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Trives med stort arbeidspress i perioder
 • Tar initiativ til nyutvikling og endring og liker utfordringer
 • Evne til å skape gode relasjoner preget av tillit
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50-68 (p.t. kr 436.900-600.200 brutto per år), for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Bruk av team- og prosjektorganisering på tvers av alle Statpeds fagavdelinger
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn

Søk på stillingen

Web: www.statped.no

Kontakt: Aud M Bredesen (Avdelingsleder)

Telefon: 986 75 575