Stilling:

Seniorrådgiver i FoU-administrasjon

Søknadsfrist 27.08.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

Fakultetet tilbyr høgare utdanning innan tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studentar og om lag 280 tilsette, og held til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utanfor Lillestrøm.

Seksjon for Forskning og Utvikling ( FoU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker ny medarbeider.

TKD er en sentral aktør i å oppfylle de strategiske målsetningene til OsloMet - storbyuniversitet. Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra til en profesjonell og kompetent forskningsadministrasjon.

Det er sterk vekst og fokus på forskningsaktivitet ved fakultetet, og det er økning i antall søknader om eksternt finansierte prosjekt, særlig til EU. Fakultetets fagmiljøer har et stort potensiale for forskning og innovasjon i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Seksjon for FoU støtter prodekan FoU, instituttledere og vitenskapelig ansatte i utvikling og drift av eksternfinansierte prosjekter, etablering av forskernettverk/samarbeidspartnere, forskningsetikk, datahåndtering, personvern og samfunnsansvar. Seksjonen ivaretar også forskningsadministrative støttefunksjoner i forbindelse med publisering, rapportering, analyse, statistikk, tildeling av interne forskningsmidler, og sekretariatfunksjoner for råd og utvalg.

Seksjonen har ansvar for administrativ oppfølging av fakultetets doktorgradsstipendiater og TKDs kommende doktorgradsprogram i Engineering Science, som etableres i samarbeid med Simula Metropolitan Center for Digital Engineering.

Hovedansvarsområdet for den som ansettes vil være eksternt finansierte forskningsprosjekter (NFR, EU og annen BOA). Stillingen rapporterer til seksjonssjef og prodekan FoU.

Arbeidsoppgaver

 • støtte til eksternfinansierte prosjekter, herunder målrettet arbeid med å finne relevante utlysninger og partnere for våre fagmiljøer/forskningsgrupper, veiledning og bistand i søknadsfasen og oppfølging av innvilgete prosjekter
 • tilrettelegge for nettverks-og konsortiebygging
 • bidra til å bygge fakultetets kompetanse på innovasjon og oppdragsforskning
 • bistå i det forskningsetiske arbeidet ved fakultetet, herunder opplæring og veiledning
 • bistå i oppfølging av personvernforordningen
 • andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • minimum mastergrad/hovedfag, fortrinnsvis doktorgrad
 • god kunnskap om forskningsfinansieringssystemet i Norge og EU
 • erfaring med forskningsadministrative oppgaver enten fra egen forskererfaring, prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter eller forskningsadministrasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • kunne håndtere digitale løsninger og IKT-verktøy
 • kjennskap til innovasjon og/eller oppdragsforskning vil være en fordel
 • kunnskap om forskningsetikk er ønskelig

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjonsevner
 • evner å arbeide både selvstendig og i team
 • er fleksibel og endringsvillig
 • jobber strukturert og effektivt

Vi tilbyr deg

 • muligheter for å utvikle deg innenfor forskningsadministrasjon tett på forskerne i et innovativt og tverrfaglig forskningsmiljø
 • trivelig og inkluderende arbeidsfellesskap
 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef FoU, Lene Bomann-Larsen på mail: [email protected], telefon 926 07 0 82.

Ved spørsmål av administrativ karakter kontakt rådgiver Gerd Synnøve Hansen, telefon 67 23 86 06.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ for seniorrådgiver, stillingskode 1364, årslønn 524.200 - 658.300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet - storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Referansenummer18/07256

Logg inn og søk stillingen