Stilling:

IT - sikkerhetsrådgiver

Søknadsfrist 27.09.2018

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Forskningsrådet søker IT-sikkerhetsrådgiver med høy faglig kompetanse. Stillingen som IT-sikkerhetsrådgiver er organisert i IT-avdelingen, og inngår i et utvidet sikkerhetsteam med rapportering til Område for organisasjon og digitalisering. IT-sikkerhet er et kritisk fagområde for Forskningsrådet, og IT-sikkerhetsarbeid er et sentralt element i vår verdiskaping og tjenesteproduksjon.

Vi søker en person som har erfaring fra å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå. Som IT-sikkerhetsrådgiver vil du ha ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT-sikkerhet for alle våre systemer. Du vil inngå i et team i IT-avdelingen med ansvar for drift av våre interne systemer. Du vil være rådgiver og premissgiver inn i utviklingsprosjekter. Du vil også inngå i Forskningsrådets IRT (Incident Response Team).

Oppgaver

 • rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger for Forskningsrådet
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til informasjonssikkerhetsområdet, herunder bidra til å bygge en god sikkerhetskultur
 • ha en god trussel forståelse, fortløpende vurdere potensielle sårbarheter og rapportere til ledelsen
 • gjennomføre sikringsrisikoanalyser knyttet til IT-sikkerhet, samt implementere sikkerhetstiltak
 • bidra i håndtering av uønskede hendelser, samt fasilitere IT- beredskapsøvelser og ajourføre IT-beredskapsplanen
 • ansvar for tekniske sikkerhetskrav som stilles til leverandører
 • kunne designe og etablere tjenester på IT- og informasjonssikkerhetsområdet
 • vedlikeholde, revidere og implementere styringssystemet for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001, samt utvikle og implementere relevante sikkerhets policydokumenter og –prosedyrebeskrivelser
 • delta i utvikling av nye løsninger og kontinuerlig forbedring av eksisterende løsninger
 • sørge for at dokumentasjon er på riktig nivå og oppdatert

Vi søker deg som

 • har relevant utdannelse på bachelor-/masternivå innen IT- og informasjonssikkerhet. Nyutdannede kan også komme i betraktning
 • holder deg oppdatert på trusselbilde og trender innen IT-sikkerhet
 • har faglig kompetanse innenfor et flertall av følgende områder:
  • sikkerhetstesting
  • system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT-sikkerhet
  • sikkerhetsovervåkning og risikoanalyse
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, på norsk og engelsk
 • eventuelt vil kunne bli sikkerhetsklarert i henhold til sikkerhetsloven

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og selvstendig stilling med gode muligheter for faglig utvikling
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. I en tjenesteorientert arkitektur har vi etablert helelektronisk søknadsmottak og saksbehandling som er unik i nasjonal sammenheng.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker også å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidslivordningen.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør IT, Terje Molle - mobil +47 992 86 481, eller
 • Spesialrådgiver/CSO Herleif Sandbakken – mobil +47 412 88 400

Søk på stillingen