Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver – polarområdet

Søknadsfrist 20.08.2018

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Ønsker du å bidra til å utvikle og fremme norsk polarforskning nasjonalt og internasjonalt? Klima og polaravdelingen har en fast stilling ledig som seniorrådgiver.

Vi søker en erfaren medarbeider/kollega som har god kjennskap til polarområdet og som liker å jobbe med varierte oppgaver. Polarfeltet er et spennende område å jobbe innenfor, og vi opplever at forskningen og faget vi jobber for er i vinden – nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen hører til i Område for ressursnæringer og miljø. Du vil inngå i klima og polar avdelingens polarteam.

Hovedarbeidsoppgaver

 • utlysninger og søknadsbehandling, både nasjonalt og internasjonalt
 • prosjektoppfølging og rapportering
 • porteføljeanalyser og evalueringer
 • deltakelse i internasjonalt polarsamarbeid
 • ansvar for arrangementer og seminarer

Vi søker deg som

 • har relevant høyere akademisk utdanning minimum på masternivå, helst med samfunnsvitenskapelig eller næringsrettet bakgrunn
 • har relevant erfaring fra forskning/forskningsadministrasjon og/eller forvaltning
 • har god kjennskap til polare problemstillinger og aktører
 • kjenner forskningssystemet og har erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • behersker elektroniske arbeidsverktøy meget godt
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.

Du må regne med noe reising i jobben.

Vi tilbyr deg

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • kontakt med mange ulike samarbeidspartnere, både internt og eksternt
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
 • selvstendighet i stillingen, utfordrende oppgaver, hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i States pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for klima og polar består av 17 medarbeidere som har ansvaret for å styrke og samordne Forskingsrådets innsats innenfor polar- og klimarelevant forsking. Ansvaret for å videreutvikle og koordinere polarforskingen er forankret her, og avdelingen har et særlig ansvar for Svalbard som forskingsplattform.

Avdelingen har et utstrakt samarbeid med myndigheter og forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Strategiske, rådgivende og finansierende oppgaver knyttet til feltet er forankret i avdelingen.

Avdelingen har ansvaret for Stort program for klima (KLIMAFORSK), Polarforskingsprogrammet (POLARPROG), Svalbard Science Forum (SSF), JPI Klima og relevante program i Horisont 2020.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentlighetsloven § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Web: www.forskningsradet.no

Kontakt: Rune Vistad (Avdelingsdirektør)

Telefon: +47 48172818

Søk på stillingen