Stilling:

Rådgiver internasjonalt kontor

Søknadsfrist 23.09.2018

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen dekker studier innenfor markedsføring og innovasjon, ledelse og organisasjon, helse, teknologi, design og kommunikasjon, film og medier samt musikk og scene.

Avdeling og stilling

nternasjonalt kontors hovedoppgave består i å samarbeide med ledelsen og instituttene om utvikling og gjennomføring av høyskolens internasjonaliseringsstrategi, bl.a. gjennom student- og ansattutvekslinger. Videre er internasjonalt kontor initiativtagere til, og forvaltere av, internasjonale partneravtaler gjennom Erasmus+ og Nordplus i Europa og gjennom bilaterale avtaler globalt. Internasjonalt kontor vil være en viktig premissleverandør til høyskolens strategi om å bli et arbeidslivsuniversitet innen 2030.

Rådgiveren blir en del av et team på fire personer, og vil være med på å forme høyskolens internasjonale arbeid. Du jobber tett med høyskolens andre avdelinger for å gjennomføre utveksling og innveksling av studenter og ansatte, bistå i partnersøk og planlegge og gjennomføre informasjonsarbeid, samt gjennomføre og utvikle vår internasjonale strategi. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Høyskolen Kristianias internasjonale arbeid står foran en spennende utvikling de neste årene, og vi trenger en energisk, selvstendig og dyktig medarbeider med gode kommunikasjonsferdigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedkontakt for:
 1. Westerdals institutt for kommunikasjon og design
 2. Westerdals institutt for film og medier
 3. Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio
 • Videreutvikling av utvekslingstilbudet i samarbeid med instituttene
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av prosedyrer innen ansvarsområdet
 • Oppfølging og videreutvikling av høyskolens internasjonale strategi, i samarbeid med resten av teamet
 • Informasjonsarbeid til ansatte og studenter gjennom forskjellige kanaler på nett, i møter og gjennom presentasjoner

Krav til søker

 • Minimum bachelorgrad
 • Relevant arbeidserfaring. Erfaring fra internasjonalt arbeid i høyere utdanning er en fordel.
 • Resultat- og kvalitetsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Hva vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger på en spennende høyskole i endring
 • Arbeidsplass på høyskole midt i sentrum av Oslo
 • Gode personalordninger
 • Lønn etter avtale

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med leder for internasjonalt kontor Jan Duvaland på telefon 99 59 45 48 eller seniorrådgiver Carl Joakim Gagnon på telefon 91 71 65 15.

Søkere bes vedlegge kopi av vitnemål og attester, samt CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Nettside: www.kristiania.no

Søk på stillingen