Stilling:

Rådgiver i Utdanningsutvalget

Søknadsfrist 08.08.2018

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen dekker studier innenfor ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon.

Utdanningsutvalget har ansvaret for kvalitetssikring av høyskolens studietilbud. Dette skjer gjennom evaluering og kvalitetssikring av studienes målsettinger og innhold i studieplaner og emnebeskrivelser. Utdanningsutvalget ledes av en fagperson oppnevnt av prorektor.

Rådgiver i Utdanningsutvalget har som sin primære arbeidsoppgave å bistå leder i Utdanningsutvalget i administrasjon, planlegging, gjennomføring og oppfølging av saker i Undervisningsutvalgene. Stillingen hører til rektoratet og rapporterer til leder av Utdanningsutvalget.

Sentrale arbeidsoppgaver for rådgiver i Utdanningsutvalget:

Stillingen innebærer å være administrativ støtte og sekretær for Utdanningsutvalgene, herunder oppgaver som:

 • Sekretær i Utdanningsutvalget, herunder utarbeidelse av innkalling, saksdokumenter og referat
 • Utvikling av administrative rutiner rundt saksbehandling i Utdanningsutvalget
 • Administrativ støtte for Utdanningsutvalgets medlemmer
 • Kvalitetssikring av programbeskrivelser og emnebeskrivelser i hht krav i gjeldende lov og forskrifter
 • Oppfølging av Utdanningsutvalgets arbeid i hht høyskolens kvalitetssikringssystem
 • Administrativ støtte rundt utvikling, oppdatering og kvalitetssikring av studieplaner
 • Administrasjon av akademisk årshjul for høyskolen
 • Utstrakt samarbeid med leder i Utdanningsutvalget, kvalitetssjef og leder i LOKUT og rådgivere ved institutter og avdelinger.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanningsbakgrunn
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, og/eller kjennskap til forvaltningen i universitets- og høgskolesektoren
 • Gode samarbeidsevner. Strukturert, serviceorientert og selvstendig.
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og personlig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og arbeidsplass, midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Spørsmål til stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Line Edelmann mobil 476 23 969 eller e-post [email protected]

Søknadsfrist 8. august 2018

Tiltredelse: snarest

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Nettside: www.kristiania.no

Søk på stillingen