Stilling:

Rådgiver - rekruttering og personaladministrasjon

Søknadsfrist 21. september 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Avdeling for HR ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som rådgiver med tiltredelse snarest.

Avdeling for HR har tilsette ved alle våre fem kampus. HR-avdelingen skal jobbe tett opp mot fakulteten og fellesadministrasjonen sine behov. Avdeling for HR skal støtte lederene i utøving av arbeidsgiveransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innen HR-området. Videre skal Avdeling for HR sørge for at HVL har gode system for forvaltning, og felles retningslinjer for ivaretakelse av god personalpolitikk. Tjenestene skal utviklest slik at tilsette og lederne opplever HVL som en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsgiver.

Ansvars- og arbeidsområde

Arbeidet vil omfatte personaladministrative oppgaver med særlig vekt på behandling av tilsettingssaker. Arbeidet innebærer oppfølging av henvendelser fra ledere, ansatte, søkere og tillitsvalgte. Den som tilsettes kan også bli engasjert i generell saksbehandling, utredningsoppgaver og opplæringsarbeid. Andre viktige oppgaver vil være videreutvikling av rutiner med fokus på effektive arbeidsprosesser samt bidra til god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen.

Den som blir tilsatt i stillingen vil ha hovedarbeidssted i Bergen.

KvalifikasjonskravDet kreves høyere utdanning på fortrinnsvis masternivå fra universitet eller høgskole. Videre vil relevant erfaring fra administrativ saksbehandling, offentlig sektor, samt fra ulike typer HR-arbeid bli vektlagt.

Det er ønskelig med erfaring fra saksbehandling i tilsettingssaker i offentlig sektor, erfaring fra UH-sektoren og kompetanse innen endringsledelse og omstilling. Solid kjennskap til bruk av administrative datasystemer og god generell IKT-kompetanse vil også være en fordel.

Vi søker etter en engasjert medarbeider som kan dokumentere god skriftlig fremstillingsevne, selvstendighet, innsatsvilje og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1434. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden
  • Fleksitid jfr. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Hvordan søke på stillingen?Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Fungerende personaldirektør Anne Marit Morken, tlf +47 55 58 79 30

2) Fungerende nestleder Elisabet Veland, tlf +47 55 58 75 09

Søk stillingen