Stilling:

HR-rådgiver - lederutvikling

Søknadsfrist: 01. oktober 2018

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å bygge opp og drive rådgiverfunksjonen innen lederutvikling på Forsvarets forskningsinstitutt?

Arbeidsoppgavene vil innledningsvis bestå i å definere og utvikle rådgivningsfunksjonen sammen med HR-sjef. Stillingens primære ansvarsområde er lederutvikling, herunder lederstøtte og -rådgivning. Andre områder som vil være nært knyttet til stillingen er strategisk HR, medarbeiderundersøkelser, organisasjonsutvikling og noe generell saksbehandling innen HR.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå fra høgskole eller universitet. Du må ha erfaring med lederutvikling, og gjerne ledererfaring. Ytterligere erfaring fra ett eller flere av områdene som inngår i stillingen vil bli vektlagt.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du er løsningsorientert, initiativrik og er selvstendig i arbeidet ditt. Du er flink til å skape gode relasjoner og trives med å skape resultater sammen med andre, i og utenfor eget fagmiljø.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen, arbeidsmiljøet og arbeidsstedet får du ved å henvende deg til:

  • HR-leder Hilde Dam-Nielsen tlf. 63 80 70 45 / 917 16 670 eller
  • HR-rådgiver Hilde Opdal, tlf. 63 80 75 16 / 406 59 759

Send søknad merket ref. nr. 2018/01702, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester som er relevante til stillingen, fra www.ffi.no innen 1. oktober 2018.

Referansenr: 2018/01702

Send søknad