Stilling:

Erfaren fiskebiolog/ ferskvannsøkolog

Søknadsfrist 9. desember 2018

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi en erfaren fiskebiolog / ferskvannsøkolog.

Rådgivende Biologer AS er et konsulentfirma med 29 ansatte. Vår virksomhet omfatter rådgivning, utredning og kartlegging av natur og miljø. Vi ønsker å styrke faggruppen FISK som består av en erfaren stab på seks ansatte.

Faggruppen jobber med ulike oppdrag knyttet til anadrome bestander og innlandsfisk. Typiske prosjekter er bestandsovervåking, habitatkartlegging, tiltaksrettet overvåkning, tiltaksplaner og konsekvensutredninger.


Dine hovedoppgaver hos oss vil være:

- Prosjektledelse

- Rapportering, utredning og rådgivning

- Feltundersøkelser


Dine kvalifikasjoner:

- Master- eller doktorgrad i fiskebiologi og/eller ferskvannsøkologi

- Erfaring fra konsulentvirksomhet og/eller prosjektledelse

- Gode skriftlige ferdigheter i norsk

- Sertifikat for personbil


Dine personlige egenskaper:

- Gode samarbeidsevner

- Løsningsorientert

- Fleksibel

- God gjennomføringsevne

Vi tilbyr fast 100 % stilling med konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser i et godt og kreativt miljø med arbeidsplass ved vårt kontor i Bergen. Ønsket oppstart er så tidlig som mulig i 2019. Søknadsfrist er 9. desember.

Søknad og CV sendes til daglig leder Linn Eilertsen på epost [email protected].

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagansvarlig Bjart Are Hellen på tlf: 97 13 98 99.