Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i musikkvitenskap

Søknadsfrist: 24.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig en fast 50-100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i fagområde musikkvitenskap, tilknyttet Institutt for rytmisk musikk. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Institutt for rytmisk musikk arbeider spesielt med den rytmiske sjangeren og tilbyr studier i utøvende rytmisk musikk på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg faglærerutdanning og EVU. Instituttet har fire forskningsgrupper, disse er innen «Electronic Music», «Popular Music Studies», «Popular Music Performance» og «World Music». Instituttet har et utstrakt internasjonalt samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få særlig ansvar for undervisning og veiledning på teoretiske kurs og emner innenfor rytmisk musikk på alle studienivåer. Søkeren må dokumentere omfattende forskningsinnsats innen populærmusikkstudier, eksempelvis popular musicology og popular music education, i tråd med internasjonale standarder på fagfeltet. Da studieporteføljen ved Institutt for rytmisk musikk på alle studienivåer for en stor del inneholder kombinasjonen utøvende-teoretiske disipliner bør forskningsinnsatsen til den som tilsettes også gjenspeile dette. Utøverkompetanse er ønskelig.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det kreves vitenskapelig og/eller kunstnerisk og pedagogisk kompetanse i samsvar med etablert standard på fagfeltet.

 • Vitenskapelig kompetanse på høyt nivå etter internasjonal standard
 • God kjennskap til utøvende studier i rytmisk musikk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.
 • Erfaring fra ph.d.-veiledning

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved tilsetting. I tillegg kreves gode språkkunnskaper i engelsk.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor rytmisk musikk
 • Kompetanse på bruk av digitale læringsressurser
 • Utøverkompetanse

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på personlige egenskaper. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide selvstendig, systematisk, målrettet og ryddig. I tillegg vektlegges

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 682 200 – 922 300 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 682 200 – 922 300 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400 – 658 300 bto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 544 400 – 658 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet. Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger, og oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 24.05.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Erik Gunvaldsen, tlf.38 14 19 21, mobil 917 13 715, e-post: [email protected]
 • dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • personalrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post: [email protected]

Søk stillingen