Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i markedsføring

Søknadsfrist: 02.10.2019

Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring søker etter Postdoktor i markedsføring

Om stillingen

For English, please see:

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/170860/postdoctoral-fellow-in-marketing

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities.
Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Universitetet i Stavanger har ledig 2-årig åremålsstilling som postdoktor i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring.

Markedsføring av Innovasjonsplattformer

Bedrifter samarbeider i økende grad med eksterne partnere (f.eks., kunder, leverandører, og konkurrenter) omkring innovasjon. Mange innovasjonsprosjekter er organisert på såkalte innovasjonsplattformer. Innovasjonsplattformenes evne til å tiltrekke seg ulike samarbeidspartnere samt organisere innovasjonsaktivitetene er avgjørende for om man lykkes. I dette prosjektet ønsker man å se på strategiene og aktivitetene som bedrifter benytter seg av for å markedsføre ulike innovasjonsplattformer til potensielle samarbeidspartnere. Vi søker defor kandidater som er interessert i å jobbe innenfor områdene markedsføring, strategi, forretningsmodeller og nettverk.

Oppgaven til postdoktoren er å jobbe på prosjektet, Markedsføring av Innovasjonsplattformer, i tett samarbeid med professor Kenneth H Wathne and professor Øystein D. Fjeldstad. Dette inkluderer også aktiviteter knyttet til utviklingen av dette forskningsområdet ved Handelshøyskolen ved Universitet i Stavanger.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre faglig kvalifisering.

Åremålsperioden er i utgangspunktet 2 år med forskning, men kan utvides til tre år inklusive (33%) undervisning og veiledning. For stillinger som strekkes seg utover 2 år vil postdoktoren i løpet av det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Kompetansekrav /kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad innenfor markedsføring eller strategi, eller et annet relevant fagområde
 • doktoravhandlingen må være forsvart innen tiltredelse i stillingen
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Ved vurdering av søknaden vil vi vektlegge:

 • relevansen, kvaliteten og gjennomførbarheten i det foreslåtte prosjektet knyttet Markedsføring av Innovasjonsplattformer
 • søkerens internasjonale erfaring og internasjonale nettverk
 • publikasjoner og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 573.100-691.400 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf:51833701, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbekrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 4 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen