Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i beslutnings- og dataanalyse (Institutt for energiressurser)

Søknadsfrist: 19.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i beslutnings- og dataanalyse ved Institutt for energiressurser på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tittel: Beslutnings- og dataanalyse for planlegging og implementering av IOR pilotprosjekter

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktoren vil være medlem av forskningsgruppen Decision and Data Analytics ved Institutt for energiressurser.

Postdoktoren vil utføres i samarbeid med professor Reidar B Bratvold.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om prosjektet:

Selv om IOR prosjekt er attraktive med tanke på å øke utvinningen fra oljefelt, er det to viktige spørsmål som kompliserer beslutninger knyttet til slike prosjekt. Det første er beslutninger knyttet til forhåndsinvesteringer som kreves for å sikre fremtidig fleksibilitet for gjennomføring av mulige fremtidige IOR-prosjekter på tidspunktet for det første utviklingsprogrammet. Videre er det slik at disse forhåndsinvesteringene som kreves for at fasilitetene skal være i stand til å håndtere en mulig fremtid, og et ikke veldefinert IOR-prosjekt, vanligvis er veldig vanskelige å rettferdiggjøre. Hvordan kan da robuste IOR-investeringsbeslutninger tas?

Gjennom analyse av utfordringene og utvikling av beslutningsanalysemetoder for å håndtere disse problemene, vil prosjektet bygge videre på verdensledende UiS-kompetanse innen områdene IOR, usikkerhetsanalyse og beslutningsteknikk. Målet med prosjektet er å forbedre beslutningstaking og usikkerhetsanalyse for planlegging og gjennomføring av IOR-prosjekter (smart vanninjeksjon, polymer/surfaktantinjeksjon, etc.) ved å bruke en generisk beslutningsstyrt data-assimileringstilnærming.

Hovedoppgaver og ansvar

Hovedmålet med dette prosjektet er å studere virkningen av usikkerhet rundt fordelene ved en teknologi for beslutninger om adopsjon og innsamling av informasjon. Et beslutnings- og dataanalytisk rammeverk med det formål å generere beslutningsstøttende informasjon for IOR-prosjekter med særlig fokus på IOR-pilotprosjektets beslutninger vil bli utviklet, evaluert og testet. Et kjerneelement i prosjektet er tilnærminger til læring-ved-gjøring (sekvensiell læring), som utnytter Bayes teorem og dynamisk programmering for å identifisere og verdsette optimale informasjonsinnsamlingssekvenser, gitt realistiske begrensninger, for IOR-pilotprosjekter.

Sentrale tema:

 • Beslutningsorientert Bayeseansk dataanalyse
 • Verdsettelse av reelle alternativer og fleksibilitet
 • Sekvensiell læring
 • IOR-prosjekter i olje- og gassindustrien
 • Dynamisk programmering

Kvalifikasjoner

De primære evalueringskriteriene vil være "metodiske ferdigheters relevans i forhold til forskningens problemstilling(er), som er å finne i stillingsbeskrivelsen”. Et postdoktorgradsstipend er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i akademiske stillinger. Det er nødvendig å ha fullført en doktorgrad nært knyttet til forskningens problemstilling(er).

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innen et relevant fagområde i forhold til prosjektbeskrivelse. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Kandidater fra ikke-engelsktalende land må fremlegge offisiell dokumentasjon på engelskkompetanse.

Godkjente tester og resultater er:

 • TOEFL: 600 / skriftlig 4,5 (papirbasert test), 92 / skriving 22 (internettbasert test)
 • IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademiske IELTS-tester akseptert)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): klasse A eller B

Andre kvalifikasjoner:

 • kunnskap og ferdigheter i beslutnings- eller usikkerhetsanalyse
 • dokumentert høy motivasjon og ferdighet i forskning og prosjektbasert samarbeid
 • dokumentert forskningserfaring med publiseringer
 • erfaring med IOR-forskning er en fordel

Det vil også bli lagt vekt på:

 • tidligere akademisk produksjon
 • relevant arbeidserfaring
 • kompetansenivå innen digitale teknologier

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjekt beskrivelse og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen