Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad og doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som postdoktor i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra programmet "Romforskning" under Norges Forskningsråd, med det formål å:

1. utforske hvordan gravitasjonsbølgedetektorer og eksperimenter innenfor partikkelfysikk kan kombineres og brukes til å teste mulige utvidelser av partikkelfysikkens Standardmodel (Beyond the Standard Model, BSM).

2. videreutvikle de teoretiske beregninger av gravitasjonsbølgesignaler som følger av disse BSM-modellene, ved bruk av analytiske og numeriske (lattice) metoder.

3. inngå i LISA-prosjektet og designe dataanalyse-pipelines til rekonstruksjon av gravitasjonsbølgesignaler (primært stokastiske gravitasjonsbølgebakgrunnssignaler), fra både det tidlige og sene univers.

Kandidaten bør ha en god publikasjonshistorikk innenfor et eller flere av disse tematiske områder. Kandidaten vil bedrive forskning innenfor disse områder, og bidra til veiledningen av gruppens Ph.D-studenter.

Stillingen har tilknyttet eget budsjett med reisemidler til konferanser m.v.

Postdoktoren vil være del av astronomi-, kosmologi- og partikkelfysikkgruppen ved universitetet. Fra høsten 2020 består denne av professor Tomas Brauner, professor Sigbjørn Hervik, førsteamanuensis Aleksi Kurkela, førsteamanuensis Germano Nardini, førsteamanuensis Alex Nielsen, førsteamanuensis Alexander Rothkopf, professor Anders Tranberg, førsteamanuensis II Laura Tolos og førsteamanuensis II Korinna Zapp, samt ca. 13 Ph.D-stipendiater og postdoktorer.

Forskningsteamet for de tre nevnte temaer i dette prosjekt består av førsteamanuensis Germano Nardini, professor Anders Tranberg, førsteamanuensis Alex Nielsen og minst tre Ph.D-stipendiater og en postdoktor, denne stilling inklusiv. Postdoktoren forventes å samarbeide med andre medlemmer av gruppen og andre forskere ved ledende europeiske og ikke-europeiske institusjoner.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor fysikk (eller et annet nært beslektet fagområde), eller forvente å oppnå doktorgrad senest desember 2020.

Du må ha god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk.

Videre legges det vekt på at du

 • har dokumentert god forskningsaktivitet innenfor minst et av de tre beskrevne temaer, eller dokumentert erfaring innenfor de numeriske og analytiske metoder som er nødvendige for å forske innenfor disse temaene.
 • har noe erfaring med håndtering og analyse av LISA data og/eller LIGO&Virgo data og/eller LHC eller FCC data og/eller real-time lattice data.
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.000 - 552.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV, publikasjonsliste, liste over presentasjoner gitt ved konferanser eller offisielle samlinger, liste over posters gitt ved konferanser eller offisielle samlinger, liste over deltagelse på konferanser eller offisielle samlinger, liste over lengere forskningsopphold (mere enn 14 dager) ved andre institusjoner.
 • Ph.D. avhandling og Ph.D.-vitnemål/diplom (hvis disse ikke finnes ved søketidspunktet, last opp en fil phd.pdf med forklaring på, hvorfor dokumenterne ikke finnes).
 • vitnemål/diplom for mastergrad.
 • utfylt skjema som finnes på https://dl.dropboxusercontent.com/s/s2yf2zucwjbe6z3/postdoccall-form-to-fill.docx?dl=0
 • en kort beskrivelse (max. 3 sider) av
  • tidligere og pågående forskningsaktivitet, og hvordan denne aktivitet oppfyller kravene 1, 2, 3, 4, og 5 ovenfor.
  • mulige forskningsprosjekter innenfor de tre temaer beskrevet ovenfor.
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

I tillegg må du sørge for at

 • tre anbefalinger sendes til førsteamanuensis Germano Nardini med ditt navn og utlyst stilling i emnefeltet. Hver av disse tre anbefalinger må sendes direkte fra forfatteren før søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen