LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i digital og automatisert boreteknologi

Søknadsfrist: 30.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i digital og automatisert boreteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Equinor Akademia-programmet.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Fagområdet for stillingen er boreteknologi.Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet "Deep Learning Approaches for Digital and Automated Drilling Applications".

Om prosjektet:

Bruk av digitalisering, automatisering, dyp læring og stordata er av økende interesse for olje- og gassbransjen og det forventes at innføring av slike metoder kan revolusjonere boreeffektivitet- og sikkerhet. Det er en ambisjon å utvikle digital og intelligent dataanalyse- og fortolkning og tilhørende kontrollalgoritmer for økt boreeffektivitet. Dette krever ytterligere forskning og utvikling innenfor emner som data, modellering, kontroll og optimalisering og anvendt bruk av disse.

Sentrale forskningsaktiviteter i dette prosjektet vil være å:

 • pre-prosessere og analysere store mengder boredata
 • utvikle og teste metoder for dyp læring og klassifisering og validere dem ved å bruke laboratorieeksperimenter og avanserte simulatorer
 • fremskaffe digitale og automatiserte løsninger for ulike boreapplikasjoner i den hensikt å forbedre beslutningstagning

Arbeidet vil resultere i digitale og interaktive skreddersydde løsninger for datainnsamling, dataanalyse og dyp læring i boredomenet og vil kunne brukes i utdanningsøyemed og forskning og utvikling av neste generasjon digitale boreteknologier.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor et relevant fagområde, doktorgrad innenfor petroleumsteknologi eller datavitenskap er å foretrekke. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Den idelle kandidaten for stillingen bør ha erfaring med utvikling og implementering av maskinlæringsalgoritmer og dataanalyse for anvendelser i bore- og brønndomenet. Spesielt ser vi etter erfaring med algoritmeutvikling innenfor dyp læring og datahåndtering. Du bør derfor ha ferdigheter innenfor programmering, matematikk og statistikk. Erfaring med utvikling eller bruk av modeller i boredomenet, gode pedagogiske evner og prosjektutvikling vil være et pluss.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS