Stilling:

Postdoktor blokkjeder, biometri og smarte kontrakter

Søknadsfrist 25. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier og driver forskning innenfor data- og elektrofag. Det er i dag omlag 40 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 520 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i datateknologi ved Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig med tiltredelse så snart som mulig.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd. Fagområdet for stillingen er datateknologi, nærmere bestemt innen temaet blokkjede, biometri og smarte kontrakter.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet BBChain: Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics. Målet med dette prosjektet er å undersøke og utvikle et langsiktig og høyt tilgjengelig dokumentlagringssystem basert på Byzantine Consensus og på blokkjede som datastruktur. Applikasjonsdomener for dette kan være elektroniske helsejournaler og forretningskontrakter.

Den som rekrutteres til dette prosjektet forventes å delta i grunnleggende forskning knyttet til blokkjede-teknologi samt delta i veiledning av doktorgrads­studenter og masterstudenter. Forskningsarbeidet omfatter å designe og evaluere protokoller, algoritmer og mekanismer for applikasjoner der sterk dataintegritet kreves. For eksempel å demonstrere et system med evne til å verifisere ektheten til et dokument med biometri og forhindre uautoriserte endringer uten samtykke fra de involverte partene, som angitt i en smart kontrakt. Alternative forskningsretninger inkluderer skalerbare bysantinske konsensusalgoritmer og sikre enklave-teknologier (for eksempel Intel SGX) for biometri baserte blokkjeder. Prosjektet er åpent for en god del frihet til å utforske alternative retninger innen blokkjede og smarte kontrakter.

BBChain-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et felles forskningsprosjekt mellom UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetet i Stavanger, med eksterne partnere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Trento, Italia og Biometrisk System Lab ved Universitetet i Bologna, Italia. Det teknisk-natur­viten­skapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger finansierer to doktorgradsstudenter på dette prosjektet som en strategisk investering i blokkjede-forskning. Blokkjede-forskningsgruppen ved Universitetet i Stavanger vokser og vi samarbeider mye med andre institusjoner i Norge og internasjonalt, blant annet Berkeley Lab, University of California, University of Maryland, Cornell University, Sapienza University of Rome. Det vi tilbyr er følgende:

  • Et godt samarbeidende forskningsmiljø. Våre studenter har vunnet flere priser for beste artikkel på konferanser, og våre alumner er ansatt hos Schibsted, Microsoft, Altibox, Lyse Smart, ABB Robotics og også i akademia.
  • Muligheter for forskningsopphold hos en av våre anerkjente samarbeidspartnere over hele verden.
  • Godt betalt Postdoc-stilling, i et land med den høyeste levestandarden i verden ifølge FNs rangering.
  • Et nyoppusset attraktivt arbeidssted.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidatene må ha PhD og forventes å ha en sterk faglig bakgrunn og erfaring i distribuerte systemer, formelle metoder, systemsikkerhet eller kryptografi, og en stor interesse innen Blockchain-teknologi. En utdannelsesbakgrunn som dekker emner som biometri og spillteori vil bli ansett som verdifullt. I tillegg til forskningserfaring skal kandidaten være en utmerket utvikler og kunne gjennomføre storskala eksperimenter i realistiske miljøer. Industrierfaring som utvikler vil være en fordel. Kvalifikasjoner knyttet til kreativitet, innovasjon og kommersialisering av forskning vil også bli lagt vekt på ved utnevnelse til akademiske stillinger ved universitetet.

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 515.200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen