Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 21.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100 % som postdoktor i idrettsvitenskap, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil primært være tilknyttet forskningsgruppen SEP-HEP.

Arbeidsoppgaver

Stillingen stiller store krav til søkerens kapasitet for forskning og selvstendig målrettet arbeid. Den som tilsettes blir en del av pågående prosjekter i regi av forskningsgruppa SEP-HEP, med fokus på betingelser for optimal utvikling i bredde- og eliteidrett. Det forventes at den som får stillingen deltar aktivt i forskningsgruppas arbeid. Den som tilsettes skal forske og publisere på prosjektets definerte temaer og ta utgangpunkt i prosjektets teoretiske grunnlag (ta kontakt med forskningsgruppeleder Tommy Haugen (se kontaktinfo nedenfor) for ytterligere informasjon). Den som tilsettes skal ha ansvar for skriving av artikler til internasjonale fagfellevurderte journaler primært knyttet til tematikken coaching og ledelse i bredde- og eliteidrett på allerede innsamlet empirisk materiale. I tillegg skal den som tilsettes ha hovedansvar for gjennomføring og evaluering av en trener-workshop med fokus på transformasjonsledelse. Den som ansettes skal, sammen med prosjektgruppen, utvikle og evaluere en foreldre-workshop med fokus på transformasjonsatferd. Postdoktor-arbeidet vil innebære ansvar for og deltakelse i alle deler av forskningsprosessen, men med ekstra vekt på utrapportering (skriving av fagfellevurderte artikler). Stillingen medfører forskningsopphold ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen relevant fagområde. Relevansen av doktorgradens tematikk vil bli vektlagt. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandling innen søknadsfristen
 • Dokumentert kompetanse innen idrettspsykologi, coaching og ledelse
 • Erfaring med bruk av kvantitative metoder og evner i statistiske analyser
 • Erfaring med selvstendig arbeid i alle forskningsprosessens faser
 • Relevant faglig nettverk, både akademisk og knyttet til praksisfeltet
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Ønskede kvalifikasjoner

 • Egen erfaring som trener/utøver
 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene

Personlige egenskaper

 • Gode organisatoriske ferdigheter
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet over tid
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • et motivasjonsbrev med beskrivelse av søkerens forskningsinteresse og bakgrunn, og relevans for den utlyste stilling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 21. august 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Forskningsgruppeleder SEP-HEP Tommy Haugen, tlf. 38142327, mobil 90207709, e-post [email protected]
 • Studiegruppeleder idrett og kroppsøving Hilde Lohne-Seiler, tlf. 38141289, mobil 96517980, e-post [email protected]

Søk stillingen