Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i reservoarkjemi / -teknologi

Søknadsfrist: 20.06.2019

Institutt for energiressurser søker etter Postdoktor i reservoarkjemi/-teknologi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i reservoarkjemi/-teknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.


Det Nasjonale IOR-senteret ble etablert 1. desember 2013 av Olje- og energidepartementet etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges forskningsråd (NFR). Forskningspartnerne i senteret er Universitetet i Stavanger (UiS), NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) og Institutt for energiteknikk (IFE). Senteret skal utvikle ny kunnskap og kompetanse for miljøvennlig teknologi for å øke utvinningsgraden av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Fagområdet for stillingen er reservoarkjemi og mineralers innflytelse på reservoarfukting og prosesser observert ved vanninjeksjon med «Smart Water». I prosjektet skal en spesielt se på sandsteinsmineraler og hvordan de påvirker reservoarfukting og hvilken rolle de spiller i fuktforandringsprosessen i vannbaserte EOR-metoder.

Initiell fukting er svært viktig og påvirker både hvor mye olje som kan produseres under vannflømming, og potensialet for økt oljeutvinning med Smart Water injeksjon.

Det finnes i dag en viss forståelse for hvordan fukting oppstår og hvilke faktorer som er viktige i fuktingsprosessen. Et systematisk studie som involverer bergart, råolje, formasjonsvann og reservoartemperatur vil gi økt forståelse for fuktingsprosessen. Denne kunnskapen er nødvendig for å forbedre de geokjemiske modellene som brukes til å beskrive fluid - mineral interaksjoner.

Den som skal tilsettes må ha sterk eksperimentell bakgrunn innenfor kjerneanalyse og vannbasert EOR, spesielt relatert til de kjemiske prosesser som forekommer mellom de ulike fasene involvert i fuktingen og fuktforandringen. Det er viktig at søkeren har eksperimentell erfaring med ulike typer sandsteinsmineraler og med kjemisk-analytiske metoder.

Postdoktoren kan bli involvert i veiledning av studenter, og vil delta i og initiere forskningsprosjekter mot industrien og Det Nasjonale IOR-senteret. Flere detaljer rundt prosjektet er tilgjengelig i prosjektbeskrivelsen.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innenfor petroleumsteknologi eller tilsvarende. Doktorgraden må være tildelt senest ved tiltredelse.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes har

 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 515 200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivels fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 4 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen