Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder - Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

Søknadsfrist 18.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden ledig en fast stilling som avdelingsleder i studieadministrasjonen tilknyttet Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU).

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetsutvikling og evaluering av utdanningene (PPU heltid/PPU deltid)
 • Opprettelse og nedleggelse av emner tilknyttet PPU
 • Dokumentasjon og utvikling av rutiner
 • Ansvar for oppfølging av høringer, endringer i rammeplaner mm
 • Helhetlig oversikt over arbeidsoppgaver i teamet
 • Fordele arbeidsoppgaver og følge opp gjennomføring av disse (arbeidsleder)
 • Ta initiativ til og lede teammøter
 • Helhetlig oversikt over hvem som underviser i PPU
 • Kontaktperson for ledelsen knyttet til PPU(undervisningsleder og kontorsjef)
 • Kontaktperson mot fakultetet knyttet til PPU
 • Drifts- og førstelinjeoppgaver ved behov

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuellee oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Omfattende og bred erfaring med varierte studieadministrative oppgaver og særlig innen PPU
 • Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Motivasjon for oppgavene
 • Lederegenskaper med vekt på evne til å få folk til å dra i samme retning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi søker en person som er selvstendig, initiativrik, og løsningsorientert. Du må evne å arbeide målrettet og strukturert og motivere dine kollegaer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 555100 og kr 607700 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • En hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen