Stilling:

Studieleder – bioingeniør og biomedisin

Søknadsfrist: 30.09.18

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i bioingeniørfaget

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker studieleder for bioingeniørprogrammet, master i biomedisin-programmet og tilhørende forskningsmiljø.

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i bioingeniørfaget. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 14.11.2018.

Instituttet tilbyr bachelorstudier i bioingeniørfag, farmasi, radiografi og tannteknikk, masterstudium i biomedisin samt flere videreutdanninger av både fagspesifikk og tverrfaglig art. Instituttet er organisert med fire studieledere: en for bioingeniørfag og master i biomedisin, en for farmasi, en for radiografi og en for tannteknikk. Instituttet har fokus på økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer og digitalisering. Bachelorprogrammet i bioingeniørfag og Masterprogrammet i biomedisin holder til ved studiested Pilestredet og har om lag 35 ansatte. Det er ca. 230 studenter tilknyttet programmene.

Ved instituttet er det flere forskergrupper og god forskningsaktivitet.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for bioingeniør og biomedisinprogrammene. Til stillingen ligger også personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljøet i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Det kan bli tillagt noen undervisnings-/forskningsoppgaver innen studielederområdet etter nærmere avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • helserelevant høyere utdanning, helst på førstestillingsnivå
 • bred kompetanse, god forståelse av bioingeniørfag og praksisfeltet i Norge
 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Vi ønsker at du har

 • erfaring med økonomistyring
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser

Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og tydelig lederstil
 • løsnings-, og resultatorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 670 000 – 754 900 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 30.09.18

Ref: 18/08475

Logg inn og søk stillingen