Stilling:

Rektor

Søknadsfrist 29.08.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

OsloMet ble akkreditert som universitet i januar 2018. OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

Universitetet søker nå en fremtidsrettet leder som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer.

Rektor er universitetets daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor rapporterer til universitetsstyret.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:

 • posisjonere OsloMet nasjonalt og internasjonalt
 • sikre at institusjonen når sine strategiske mål for å møte fremtidige utfordringer
 • sørge for at OsloMet er synlig og tydelig i samfunnsdebatten og setter dagsorden
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter
 • være en inspirator og drivkraft som leder endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • utvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • utvikle en profesjonell og kvalitetsfokusert ledelse i hele organisasjonen
 • sikre at disponering av ressurser og eiendom er i samsvar med styrets vedtak og at den samlede økonomiforvaltningen skjer i samsvar med lovgivning og departementets føringer

Kvalifikasjoner

Det kreves at rektor har formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole eller universitet og har førstehånds erfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

Videre kreves:

 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling – og implementering
 • gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge nettverk
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi ønsker deg som har

 • svært god organisasjonsforståelse
 • solid forståelse av arbeidslivets behov og den markedsmessige og politiske konteksten OsloMet befinner seg i
 • gode evner til å kommunisere både eksternt og internt
 • solid kunnskap om og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • en motiverende, tydelig og resultatorientert lederstil
 • politisk forståelse, samt evne og vilje til å profilere OsloMet nasjonalt og internasjonalt

Full stillingsbeskrivelse finner du her.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • styreleder Trine Syvertsen, epost: [email protected], mobil (+47) 975 05 843
 • direktør for organisasjon og virksomhetsstyring Tore Hansen, epost: [email protected], mobil (+47) 951 80 114

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med:

 • Liv S. Bøe mobil (+47) 911 08 263 eller
 • Randi Flugstad mobil (+47) 905 84 138 i Amrop Delphi

Stillingen er plassert i stillingskode 1004. Ansettelse skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 29. august 2018

Ref: 18/05031

Logg inn og søk stillingen