Stilling:

Prorektor for utdanning - åremål

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

OsloMet ble akkreditert som universitet i januar 2018. OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

Universitetet søker nå en fremtidsrettet prorektor for utdanning som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Vi søker deg som kan bidra til at universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt blir en realitet.

Prorektor for utdanning vil være en del av universitetets ledergruppe og rapporterer til rektor.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:

 • posisjonere OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til at universitetet når sine strategiske mål og andre utdanningspolitiske føringer
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter
 • bidra til at OsloMet er i front på relevante samfunnsarenaer, agendasettende i utdanningsdebatten og en sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets framtidige utfordringer
 • legge til rette for at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og er et foretrukket valg for utdanningssøkende, sektoren, arbeids- og næringsliv og offentlige myndigheter

Videre har prorektor overordnet faglig og administrativt ansvar for å lede OsloMets utdanningsaktiviteter og strukturer i henhold til OsloMets strategi og ambisjoner.

Kvalifikasjoner

Det kreves førstekompetanse, dvs enten doktorgrad eller kompetanse som førstelektor, og erfaring fra universitetets kjerneaktivitet.

Videre kreves

 • erfaring som leder i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra kvalitetsarbeid
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling og -implementering erfaring fra høyere utdanning
 • kompetanse om livslang læring og digitalisering
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi ønsker deg som

 • evner å se nye og innovative løsninger på samfunnets behov for kunnskap og kompetanse innenfor rammen av nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk
 • har gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil har gode kommunikasjonsevner og skaper tillit

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1062. Lønn fra kr 1 046 600 - 1 159 900. Høyere lønn kan vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019.

Full stillingsbeskrivelse finner du her.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Ta gjerne også konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Experis Executive, Ingjerd Birkelund, mobil 934 07 072 eller Gisle Roll Ludvigsen, mobil 934 68 168.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Ref:18/07787

Logg inn og søk stillingen