Stilling:

Instituttlederstøtte ved yrkesfaglærerutdanningen (YLU)

Søknadsfrist: 9. august 2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker vi nå etter en medarbeider til fast stilling som instituttlederstøtte ved yrkesfaglærerutdanningen. Stillingen er organisatorisk plassert i fakultetsdirektørens stab, og du vil ha et ansvar for å holde og formidle kontakt mellom fakultetsadministrasjonen og instituttledelsen. Arbeidsted vil være campus Kjeller.

Oppgaver som skal dekkes

 • daglig administrativ støtte til instituttleder
 • drive prosesser knyttet til utforming og oppfølging av planer, rapporter og kvalitetssikringssystemet
 • forberedelse og gjennomføring av arrangementer på instituttet
 • ha ansvar for instituttets møteplaner og være sekretær for instituttråd, ledermøter og møter med tillitsvalgte og studentrådsrepresentanter mm.
 • bidra til instituttets kommunikasjon internt og eksternt

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen er svært varierte, alt fra praktiske gjøremål til planarbeid.

For å kunne utføre oppgavene bør du ha

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå – rådgiverstilling. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet. For ansettelse i seniorrådgiverstilling må du ha mastergrad.
 • erfaring med relevante administrative arbeidsoppgaver, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper, og evne til å sette seg raskt inn i nye systemer
 • god prosjektforståelse

Vi ønsker deg som

Vi ser etter deg som er flink til å se muligheter, er løsningsrettet og fleksibel. Arbeidsoppgavene innebærer mye selvstendig arbeid og det er derfor avgjørende at du er strukturert og målrettet, samtidig som du må være flink til å samarbeide og ha gode kommunikasjonsevner.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • arbeid i et kunnskapsrikt miljø
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

 • Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, tlf. 45004960
 • Instituttleder Sidsel Ø. Grande, tlf. 91690346

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver. Årslønn rådgiver: Kr. 442 400,- til 586 500,-. Årslønn seniorrådgiver: Kr. 524 200,- til 658 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere i begge stillingskategoriene kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på oppgavene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i beskrivelsen ”Søk direkte her”.

Søknadsfrist: 9. august 2018

Ref: 18/03689-2

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Web: www.hioa.no

Søk direkte her