Stilling:

Postdoktor til forskning på digitalisering og læring

Søknadsfrist: 20.12.18

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV) er det fra 1. januar 2019 ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor med varighet på 2 år.

Postdoktorstillingen er en rekrutteringsstilling og har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Ansatte i fast vitenskapelig stilling ved OsloMet kan ikke søke denne postdoktorstillingen.

Program for forskning på digitalisering og læring søker en postdoktor-kandidat som skal forske på aspekter ved digitalisert vurdering i bachelorutdanning underliggende HV. Dette kan være formative vurderingsformer som fremmer læring, eller summativ vurdering som måler studenters læringsutbytte. Vi ønsker deg som behersker og kombinerer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Primært ønsker vi forskning som videreutvikler kvaliteten på undervisningen og styrker vurderingspraksisen, og som dermed fremmer institusjonens mål om å skape fremragende sykepleierutdanning. Forskning med utgangspunkt i den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi er derfor spesielt aktuelt og vil bli prioritert.

Du vil inngå i en etablert og relevant forskningsgruppe ved HV. Vi forventer aktiv deltagelse og tilstedeværelse i forskningsmiljøet ved OsloMet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • forske, formidle og publisere
 • bidra til faglig utvikling ved fakultetet
 • bidra til søknader om ekstern forskningsfinansiering

Det kan tillegges undervisnings- og veiledningsoppgaver etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • doktorgrad (ph.d.) innenfor helsefag, naturfagdidaktikk, informatikk, pedagogikk eller andre relevante fagområder
 • erfaring med utviklingsarbeid for å fremme kvalitet innenfor undervisning og/eller vurdering, fortrinnsvis digitaliseringsprosjekter
 • gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Det er ønskelig med

 • kjennskap til emnene anatomi, fysiologi og biokjemi
 • erfaring med bruk av multidimensjonale Rasch-modeller eller flernivåanalyse (LMM eller GLMM)
 • aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk

Kandidater som har innlevert og fått godkjent sitt doktorgradsarbeid før søknadsfristen utløper, kan også søke. Ansettelse kan først skje etter godkjent disputas.

Vi ønsker deg som har

 • evne til å jobbe selvstendig, tar initiativ og ansvar for egen progresjon
 • gode samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi kan tilby

 • et inspirerende og høykompetent forskningsmiljø
 • en arbeidsplass på et nytt universitet i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger Stilling som postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ: postdoktor i stillingskode 1352 lønnstrinn kr. 524 200- 682 200,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen».

Sakkyndig vurdering Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg, og aktuelle kandidater vil bli intervjuet. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av attester og vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • to vitenskapelige artikler som du ønsker at skal vurderes spesielt for stillingssøknaden
 • prosjektskisse (forslag til forskningsaktiviteter relevant for temaet i utlysningen) på opptil fem sider, inkludert figurer, tabeller og referanseliste

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 20.12.18

Ref: 18/11027

Søk stillingen